pole światła

Bez kategorii

TNE NEW PHYSICS OF INFORMATIONS BY ESLN – WHAT IS ESLN?

Wstęp… Dlaczego mówimy, że myśli się materializują? Dlaczego tyle organizacji i korporacji, a przede wszystkim dlaczego Biblia bazuje na tym

Read More
Książka

Rozdział 39

Static Electricity Aby dokonać przełomu w kwestii antygrawitacji, musimy cofnąć się do roku w którym Tales z Miletu, prawdopodobnie pierwszy

Read More