Wpisy

NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEXT PROGRAMMING AND ENCODING OF MAGNETIC FIELD, ESLN VEHICLE AND CONNECT TECHNOLOGY

Norbert Wiener  1894 – 1964 Profesor matematyki z #Massachusetts_Institute_of_Technology często wyrażał pogląd, że daleko posunięta specjalizacja w jednym kierunku przeszkadza wymianie poglądów między technikami różnych specjalności. W wyniku tego w nauce powstają luki. 


Jako autor #projektu_badawczego, wniosków i konstrukcyjnych założeń po prostu podważyłam istniejącą naukę. Dlaczego należało to zrobić?

Jest taka metoda, która polega na tym, że negując dotychczasowe, postępuje coś, co nazywamy rozwojem.

To był eksperyment, jaki przyniesie korzyści. Gdy we współczesnym czasie spojrzymy na siebie jak na kwantowy produkt – otrzymamy odpowiedzi na zagadki. Gdy #zdigitalizujemy taką właściwość jak myślenie i osadzimy ją w zapisie i hierarchicznej mechanice strumieni informacyjnych – znów otrzymamy odpowiedzi. Te odpowiedzi przełożymy technicznie na urządzenia. Trudność dotychczasowej naukowej metody tkwi w zaporach mentalnych. W percepcji przyzwyczajonej do starego zapisu. Bazowaniu na starych fundamentach jakie uznano za pewnik. Wcale nie. To jest po prostu INNE. Człowiek kwant, jest instrumentem.

Ciało też udoskonalamy ćwiczeniami. Uzdrawiamy się również ZAPRZECZENIEM #choroby. Udoskonalamy projekty samochodów. Zaczynamy od pytania: czym jest auto? Oczywiście Architekt studiuje taki sposób myślenia, bo ma tworzyć NOWE. To wyuczona #metoda. Taką samą metodę miał Picasso (kubizm). I każdy, kto stworzył coś nowego, filozof, konstruktor, #Einstein ;). Innego od poprzedników.

To da napęd gospodarczy i zrobi nowy pieniądz. Najpierw jest #Nauka, odkrycie, nowy czynnik stymulujący – potem gospodarka. Dlatego udoskonala się szczoteczkę do zębów, wymyśla maszyny czyszczące, substancje wybielające etc. Szczoteczka jako produkt przemysłu sama w sobie nic nie odkrywa, i przełomu nie zrobi, aby zastąpić ją czymś innym, lepszym potrzeba inaczej postrzegać funkcje w rzeczywistości.

Naukę powinno się analogicznie – udoskonalać.

Ta platforma #ESLN jest doskonałym narzędziem, które weryfikuje dotychczasowe specjalizacje, dlatego daje miarodajny wynik i wyraźnie mówi w co się błędnie inwestuje, a co nas wszystkich łączy. Założenia wyjaśniające #funkcje_zobwodowane jakie przełożeniowo działając postrzegamy jako „ŻYCIE” (funkcjonowanie w układzie współrzędnych czyli w otoczeniu), adaptujemy pod każde wyzwanie/pracę jaką wykonujemy. Od najmniejszych #cząstek (czyli wyrwanych z całości funkcji). Każdy ruch skalującej funkcji (ruch Ziemi i każdy inny) uczestniczy w procesie skalowania i zobowodowania funkcji (złożoności funkcji). #Przełożeniowość strefy infoenergetycznie kodującej każdy element zobrazowanej rzeczywistości jest jak koła zębate tej machiny. Przerwanie jakiegokolwiek połączenia – przerywa funkcje – umieramy. #Medycyna jeszcze wszystkiego nie odkryła. Założenia ESLN wykazały błędy teoretyczne obecnej nauki, stosowane jako usilne stare myślenie ale pod nowe cele nieprzydatne. To oczywisty konflikt. Dlatego w #laboratoriach powszechnych powstała metoda prób i błędów oraz eksperymentów jakie niszczą inne funkcje: rośliny, zwierzęta, a szczepionki zabijały ludzi podobnie jak wirusy (historia Polio). Te brutalne metody naukowe i badawcze są po dziś dzień. #Fizyka_Informacji to zmieni absolutnie. Nie czyni ofiar, bo najpierw ma założenia konstrukcyjne. Wynik ma być przewidziany. Fizyka wynikająca z założeń potrzebna jest aby zrealizować projekty i dostarczyć odpowiedzi na brak odpowiedzi, jakich nie dostarczało lobby naukowe. Nową fizykę wymusiły okoliczności.

Wymuszenie niezależnego procesu badawczego stało się koniecznością. To zjawisko naturalne.

Z zaskakującym rezultatem mamy nowe narzędzie naukowe, bo tak można nazwać założenia ESLN.
To nowe myślenie, niezależne i konstruktywne ściśle pod cele gospodarki cyfryzującej się. Ingerującej w ciało człowieka/kwantu. Pojawił się niezależny nurt spostrzeżeniowy także w tak zwanej ONTOLOGII jaką zajmują się profesorowie wyższej rozwijającej się klasy, ale w podziemiach uczelni lub całkiem prywatnie. Nie wolno im wykładać nowych analiz myślowych na uczelniach. Nowe wykaże błędy starego, a oni już mieli zapłacone.

Ale dziś trzeba patrzeć na Chiny! To one wejdą do naszego podwórka. To wciąż wyścig, jak nie my, to ktoś. Nauka dziś staje się 'nie prawdą’ – ale narzędziem! Prawdy nie potrzebuje przemysł i rozwój, pęd, rywalizacja – bynajmniej. Walka o podwórko potrzebuje narzędzia nowoczesnego. Jest nim Fizyka Informacji.

Na prawdę róbmy miejsce w środowiskach pozazawodowych dla korygowania błędów. Wielki bankowy flow opanował rządy by wygrać wojnę, ale inwestycja poszła w błędną naukę. Weszliśmy w procesy łączenia chipów z ruchowością i myśleniowością’ ludzką. Rozpędzono się wchodząc w organizm ludzki. Pęd ten łącznie z jeszcze większą ciekawością doprowadza do błędów np. #DRUKOWANYCH_BIAŁEK jakie mają zadziałać bez zobwodowania technologicznego (?!). Tego zobwodowania nie nauczy żadna z dotychczasowych dziedzin. To nie ta fizyczność. To cecha INFORMACYJNA BIAŁEK. Czytniczo kształtujących się wprost z danych z otoczenia. Przyspieszone pandemią marzenie o wdrożeniu produktu sztucznego nie posiada jeszcze podstawy wiedzowej o zobwodowaniu ich w naturalnym procesie. Jeszcze nie ma tej wiedzy!

————————————————————————————————————————————————–

Cytaty świata nauki tej nie wykładanej na uczelniach, Fizyka Informacji scala i wyjaśnia te mechanizmy – to stworzone nowe założenia techniczne:

„He who knows the secret of sound, knows the mystery of the whole universe.”
Hazrat Inayat Khan

Wypada dobrze zdać sobie sprawę z faktu, że istnieje pewna różnica pomiędzy prawdą do której się doszło po rzetelnym badaniu własnym wysiłkiem, a takim poglądem, który się pielęgnuje tylko dlatego, że stał przyjęty biernie drogą tradycji. Utrzymuje się on w swej zwyczajowej postaci niezmiennie i w zasadzie niezależnie od tego, czy słuszny jest czy też błędny. Nikt przecie się nie raduje jeśli dostał w spadku wierzenia prawdziwe, ani nie zamartwia jeśli podejrzewa że może one fałszywe. Całkiem po prostu nikt się nie zastanawia nad tym postępując w owej dziedzinie nie według własnego rozeznania i osądu lecz zgodnie z pewnym uprzedzeniem. Każdy zgodliwie aprobuje tradycje i jeszcze się tym szczyci (nie bada).
Waldemar Łysiak Rzym i Jerozolima,

Alpha waves in the human brain are between 6 and 8 hertz. The wave frequency of the human cavity resonates between 6 and 8 hertz. All biological systems operate in the same frequency range. The human brain’s alpha waves function in this range and the electrical resonance of the earth is between 6 and 8 hertz. Thus, our entire biological system – the brain and the earth itself – work on the same frequencies. If we can control that resonate system electronically, we can directly control the entire mental system of humankind.
Nikola Tesla

The commander is a pillar of state maintenance. If it is multi-talented that the State will be strong. Triumph.
„The Complete Art of War” Sun Tzu, Sun Pin.

„The magnetic momentum generated by the spin of quantized particles is likely to create information-carrying vortices in the cosmic plenum that interfere as torsion-wave interference patterns.”
By Ervin Laszlo

“There is thus this completely decisive property of complexity, that there exists a critical size below which the process of synthesis is degenerative, but above which the phenomenon of synthesis, if properly arranged, can become explosive, in other words, where syntheses of automata can proceed in such a manner that each automaton will produce other automata which are more complex and of higher potentialities than itself“. ~ John von Neumann

„Cóż, w nauce przypadek to nie najlepsze wytłumaczenie. Mówiąc, że coś ma określone właściwości przez przypadek, w istocie niczego nie wyjaśniamy. Przyznajemy jedynie, że nie potrafimy powiedzieć nic więcej. Inaczej sprawy się mają, gdy mamy teorię, która wskazuje prawdopodobieństwo zajścia określonych zjawisk. To już jest nauka. Klasycznym przykładem takiej teorii jest mechanika kwantowa. Przyglądamy się np. atomowi uranu, który rozpada się na naszych oczach. Dlaczego tak się dzieje? Prawidłowa odpowiedź brzmi – przez przypadek, ale mamy dobrą teorię, która wyjaśnia to zjawisko i sposoby by sprawdzić jej trafność”
By Paul Davies

„Dzisiaj stajemy przed inną nieskończonością: przed nieskończenie złożonym. Tym razem jednak brak nam instrumentu badawczego. Pozostaje jedynie umysł ludzki, inteligencja i logika bezbronne wobec ogromnej złożoności życia i społeczeństwa”
By Joël de Rosnay w Makroskop 1975r.

„Nie można zaufać żadnemu sposobowi rozumowania czy postępowania, choćby i najstarszemu, jeśli się go nie wypróbuje.”
(Henry David Thoreau, amerykański poeta i filozof z Klubu Transcendentalistów)

„Jeśli maszynerię przyrody oświetli się odrobiną obserwacji i myśli – można zobaczyć jak działa”.
P.J. O’Rourke biografia Bogactwa Narodów Adama Smith’a

„Jeśli stracimy „radość tworzenia” (odczytywania Natury), możemy pakować manatki, bo wtedy już niczego sensownego nie odkryjemy”.
Peter Jakubowski

———————————————————————————————————————————————————

Dowiemy się w trakcie procesu badań ESLN o wielu „błędach” starej niestosownej fizyki na jakiej próbujemy wznosić nowe technologie informatyczne i cele np 'szczepionek na odmładzanie’, sny bogatych elit. Nauka od przeszło 50 lat się nie rozwinęłado tego poziomu, aby „tworzyć życie”, bo wiedzy brakuje. Projekty tkwią w martwych punktach i powstało szaleństwo poznawania poprzez masowe eksperymenty jakie włącza się w gospodarcze machanizmy Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Dodaje się nowe nanoigły i inne wynalazki skali atomowej – ale nie zmieniono i nie wyjaśniono na nowo percepcji. Sztuczne serce podłączamy w obwód aort, cyrkulacji „kół zębatych”, tego samego nie da się czynić z białkami drukowanymi, nie mówiąc o tym, że są niedoskonałe i wciąż szuka się metody. Proszę państwa to już ktoś na siłę robi jako model gospodarki! To niebezpieczeństwo. Ideologie rwą się naprzód, pieniądz jest potrzebny nowy, ale wiedzy nie ma, zatem będziemy uczestniczyć (bez korekt starych założeń naukowych) w gospodarczym eksperymencie. Nie da się takiej gospodarki bezpiecznie zrealizować używając kompletnie nieprzydatnej fizyki tak klasycznej, jak i kwantowej, czy innych poszukiwań.
Nanotechnologia dająca super wrażliwe materiały, nie posiada  wiedzy o naturalnym mechanizmie transportującym informacje kodowe w otoczeniu, od kosmosu, poprzez Księżyc, dni, noce (system przełączeniowy on/off wyjaśniony w projekcie), jaki nas tworzy w naturze i dlatego możemy poslugiwac się czymś co nazywamy np: Intuicją, przeczuciem, instynktem. To wszystko to zobwodowana informacja. To czym jesteśmy. Dopiero ESLN to zdefiniowało. Próba podjęta została potwierdzona i trzeba zacząć ją uszczewgóławiać. Hierarchię systemów, warstw kolejnych jakie nas tworzą i obwodują.

Ten rozłam (stara nauka-nowe wizje) spowodował fikcję marketingową, rozjazd zasad ekonomii opartych na produkcji. Inwestycje w B+R nie przyniosły naukowego wyniku. Wiele firm badawczych upadło. Oczywistym błędem jest założenie, że fizyka jest jedna, dwie, trzy… Niemcy już przełamują ten stary ograniczony tok wyciągania wniosków. Raz powstałe spostrzeżenia, dały wyniki konkretnej technologii. Kolejnej technologii potrzebne są nowe spostrzeżenia. I uwaga – te spostrzeżenia nie powstają masowo, ale w jednostkach. Nie da odkryć sponsorowanie instytucji. Dlatego powstała platforma TED. A dziś to Chiny dorosły do tej otwartości na potencjał jednostki. Przebiją wszystkich.
Niemcy w swoich tematycznych badaniach na podstawie odkształcalności materiałów, ferromagnetycznych i innych – zauważyli, że ich stany definiują różne fizyki, nieznane dotychczas – różną fizyczność w zmieniający się otoczeniu. Powoli rodzi się odważne mówienie o tym – odważne bo zaprzeczające starym utartym teoriom. A to takie oczywiste! Kult uczelni i systemu tytularnego nie pozwala na kreację tego nowego świata nauki jako narzędzia. Wyczytuje się te problemy w prasie. ESLN | WOLFGANG KLEEMANN polecam na przykład na dole linkowanego artykułu wywiad.
Tutaj wypada wkleić cytat Waldemara Łysiaka z książki Rzym i Jerozolima, aby nie brzmiał mój wpis jak oskarżenie, ale aby zrozumieć mentalność niezdolną do auto analizy z pewnych obaw czy ograniczającego niezależne myślenie systemu. I ta myśl jest przewodnią niezależnym badaniom w ESLN: O wierze Hellenów: Wypada dobrze zdać sobie sprawę z faktu, że istnieje pewna różnica pomiędzy prawdą do której się doszło po rzetelnym badaniu własnym wysiłkiem, a takim poglądem, który się pielęgnuje tylko dlatego, że stał przyjęty biernie drogą tradycji. Utrzymuje się on w swej zwyczajowej postaci niezmiennie i w zasadzie niezależnie od tego, czy słuszny jest czy też błędny. Nikt przecie się nie raduje jeśli dostał w spadku wierzenia prawdziwe, ani nie zamartwia jeśli podejrzewa że może one fałszywe. Całkiem po prostu nikt się nie zastanawia nad tym postępując w owej dziedzinie nie według własnego rozeznania i osądu lecz zgodnie z pewnym uprzedzeniem. Każdy zgodliwie aprobuje tradycje i jeszcze się tym szczyci (nie bada).
A tutaj czasy unowocześniły się a myślenie tradycyjne o nauce wciąż przynosi szkodę.

Jeśli nie ma fizyki założeniowej, ZAŁOŻEŃ, to jak może następować produkcja i ewolucji gospodarki ku wzniosłym projektom, a co dopiero tworzyć potęgę kraju? INNOWACYJNOŚĆ MUSI MIEĆ FUNDAMENT W ZMIANIE ZAŁOŻEŃ MYŚLOWYCH I PERCEPCYJNYCH. Jeśli nie znamy mechanizmu jaki nas spaja, tworzy nasze funkcjonowanie nazywane „życiem” – to jak można programować to życie? Jak można tworzyć A.I? Wyjdzie z tego kolejny projekt latami męczony. (39) Sztuczna Inteligencja: powstanie, rozwój, rokowania, Jarek Gryz – YouTubeI Jeśli nie ma niezależnych badań, to uwięziliśmy się w papce trocin, starych niepotrzebnych już wykładów, wiadomości itp.

A Chiny rosną jak bakterie. My musimy z Chinami wygrać pozycjonowaniem wiedzy jaka wszystkich sytuuje na platformie ruchów w przyszłość. Trzeba to zrobić wchodząc we wrażliwość narzędzi. Kropki kwantowe nie muszą tylko być zminiaturyzowanym plusem i minusem wg programu wczytanego. One mogą reagować inteligentnie z infoenergetyczną przestrzenią jaką te kropki będziemy programować wprost z naszych umysłów – poprzez użycie w niej wszystkiego, co w niej będzie. To jest strefa dla A.I. Bo my ludzie/kwanty tak funkcjonujemy. Zczytujemy otoczenie podświadomie. Łączymy się ze sobą (zatraciliśmy tą wiedzę o nas samych naszej konstrukcji) takimi „kołami zębatymi” z użyciem CAŁEGO mechanizmu. Nie w liniach prostych. I ten mechanizm pokazuje ESLN. Jak on przełożeniowo jest skonstruowany i dlaczego mrówka wie co ma robić gdy jest podłączona do infoenergetycznego pola, a dlaczego kręci się w kółko gdy nie jest do niego podłączona. Złożony materiał naukowy.

Zmniejszając „świat”, zaczęliśmy w nim operować zerami i jedynkami, i nie zrobiliśmy postępu na pole otoczenia. Nie zrozumieliśmy skąd wypływa inteligencja (mechanizm samo-analizy) i czym jest. A jest autoanalizą tej funkcji w otoczeniu i względem otoczenia. Jest wynikiem czytniczego (spinowego, wibracyjnego inne) jej charakteru powiększania się, nabierania masy i obrazu. To całość konstrukcji, a nie wyrwana cząstka jaka staje się tylko martwym bo niezobwodowanym już hierarchicznie z całością klockiem pozbawionym tego zobwodowania inteligencji. W tą pułapkę niewiedzy podąża dział drukowanych białek. Taki klocek nadal jest w obwodach ale poza swoją hierarchią, i też tego nie nazywamy prawidłowo, ale coś się udaje nowego zauważyć, spostrzec …ale nadal nie ma do tego właściwej fizyki. Biotechnologia operuje złym fundamentem zaczepienia.

Kot Schrödingera już dawno w fizyce informacji przestał być zagadkowym eksperymentem myślowym. Nie zrozumiano, że to my mamy zdolność programowania rzeczywistości poprzez zdefiniowanie CELU, poprzez prawidłowe używanie strefy infoenergetycznej. Taki Kot nie znajduje się we wszystkich możliwych stanach, ale w stanie wyjściowym. My PROGRAMUJEMY.

TA WIEDZA BYŁA W STAROŻYTNYCH CYWILIZACJACH I TECHNOLOGIA JĄ GONI PRZEZ KOLEJNE CYWILIZACJE. KONTYNUUJEMY PROCESY KODOWE I NASZE PRZEZNACZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA DŁUGIEJ LINII PIERWOTNIE UTWRZONEGO PROGRAMU. Dopiero wchodząc w ten program, można mieć nad nim kontrolę. Czas jest wynikiem tego kodowania. On nie ma znaczenia, znaczenie maja cykle. Replikujemy jako nośniki przetwarzające bieżące dane. Funkcjonujemy sobie chwilkę i gaśniemy, wypalamy się. Powstaje nowe, zawsze nowe. Zawsze bieżące, aby ewoluowała konstrukcja. To identycznie jak nasze komórki, które dlatego się odbudowują, aby wciąż trwać konstrukcją w otoczeniu, są w stałej gotowości do reagowania. Dlatego rany się goją, oparte to jest na charakterze i roli infoenergetycznego pola. NA ZAPISACH naszej budowy. Mechanizm ESLN to pokazuje. A błędnie próbuje się zmodyfikować do wiecznie żyjących wiele jednostek naukowo badawczych – to zaprzeczenie mechaniki po prostu. Ile lat już zmarnowano? To jak zatrzymać ruch Ziemi. Stąd błędne wnioski, że to białka odpowiadają za starzenie. To nie białka ale program natury do przetwarzania danych. Ludzie są jak komórki, będą zawsze wirusy (niedomknięta helisa) bo to one reagują na stan zasobów. (Tu w ESLN wchodzimy w tak zwaną RÓWNOWAGĘ, stan wyjściowy regulujący dane. To wyjaśnia dlaczego coś tak czy inaczej działa. )
Nie tędy droga do rozwiązań. Ciała nie przechowamy, nie odmrozimy i nie ożywimy, nie udoskonalimy membran, nie dodamy sztucznego mechanizmu do prawdziwego aby on się nie starzał. Zastępujemy tylko stare części. Bo jesteśmy funkcją pzrełożeniową o ogromnej złożoności. (Tutaj wkracza Filozofia. O tym jak człowiek zaprzecza naturze. Skupia uwagę na wytworzonych dobrach, bo sam jest przełożeniowym narzędziem ich wytwarzania, ale cele natury są inne, to natura najpierw używa nas. W każdym razie tu na Ziemi, to hierarchia technicznie skonstruowana jaką poznajemy w ESLN). Nie zauważyła nauka współczesna zbudowana i trzymająca się starej percepcji, że podążamy ku nośnikom zapisów, dzięki którym to wszystko co wokół nas jest, istnieje i replikuje w cyklach powtarzalnych na wzorach zapisanych czyli utrwalonych – możemy zająć się zapisami. Przecież operowanie jonosferą to instrumenty przesyłowe danych. Te dane można wczytywać algorytmami. Trzeba poznać hierarchię konstrukcji infoenergetycznego pola. Możemy zapisać umysł. To jest istotą życia wiecznego jeśli ktoś uparty.

Operujemy gospodarką informacyjną bez fizyki informacji? Jak to możliwe? Dlatego Europa się zestarzała, panuje chaos i brak norm przestaliśmy postrzegać, a program wymusza naszą rolę. Posiadanie dóbr, replikowanych dzieci, generuje potrzebę życia wiecznego. Zatem generuje postęp ku narzędziom i generuje modyfikację nas samych. To właśnie robimy podświadomie. A ESLN mówi, że warto to świadomie sobie uświadomić.
Jeszcze nie przegraliśmy z Chinami.

Post 21

ĆMA TECHNOLOGICZNA

 

Wyobraźmy sobie, że już wiemy jak wygląda i jak funkcjonuje wszechświat. Znamy swoją rolę producentów i produktów przynależnych Ziemi.  Już nie musimy odgadywać co nas otacza, badać. Co się dzieje, wówczas?

WÓWCZAS PROJEKTUJEMY ŚWIADOMIE, PROGRAMUJEMY. Ale bay to się stało, najpierw musimy uporządkowac nas samych, wpisać w system. Demokracja nie sprostała temu wyzwaniu.

To się dzisiaj dzieje, to nieunikniony proces i wynik. Wynik badań – wiedzy, a proces okiełznania tego wyniku.

Boimy się nudy, bo kojarzy się nam z umieraniem naszej osobowości. Ponadto, pracoholizm doprowadził i doprowadza do przyspieszania tempa rozwoju ekonomicznego, nie daje czasu na badania i obserwacje. Produkuje się produkty byleby istniało coś, co zaspokoi ten pęd, równoznaczny z potrzebą rozwijania się, diagnozy są uzupełniające lub akurat nam takie pasują. Jak się ma do tego cała teoria ekologii i czystego klimatu? NIJAK. To bzdura ładne obrazki dla masowego przekazu. Budzi się nadzieje, piękno, a za chwilę rzeczywistość ją degraduje.

NOWY BIZNES TO PRZEDE WSZYSTKIM ZWOLNIENIE TEMPA, z powodu wspólnej pracy, celu zbiorowego, odszukanie spokoju w codzienności cyfrowej i w prostocie. Poprzez gospodarczy plan hierarchiczny oparty nie inaczej ale na programach sieciowych. Przez wytyczane drogi i cele, a nie przez dowolny chaos demokracji i waśni sąsiedzkich, partyjnych, globalnych. Globalizacja to wielka kooperacja, niestety zmienia się nam system zależności na Ziemi między sobą. Buduje się nowa hierarchia strategiczna. Będzie gorąco. A nieuporządkowany demokratyczny świat doprowadza do kanibalizmu, na skraj rywalizacji.

ESLN to nowy biznes, cyrkulacja, a nie piramida. Równowaga i samo-analiza. Futurospekcja, by mądrze planować i, cofać się do teraźniejszości i pomyśleć. Pęd rodzi pęd, nie rozwiązuje żadnych problemów z jakimi już nie mogą sobie poradzić wielcy tego świata. To po prostu „produkcja”, kolejnych masowych problemów z interesantami zawsze w tle.

Czy to tak trudno pojąć?

Oto co opublikowała WWF: „Za 20 lat będziemy potrzebowali drugiej kuli Ziemskiej”. A jeszcze tej nie znamy.

NOWY BIZNES – TO FUTUROSPEKCJA I SPOWOLNIENIE TAMPA.

Problem w tym, że jeśli chcemy coś robić, sprawdzać się, pokonywać bariery, musimy to robić na wspólnej platformie celu zbiorowego, a te może dać tylko NAUKA. Bądźmy wielcy i konsekwentni, ale zbiorowo na prawach fizyki. To wszystko jest ważne, bo Fizyka Informacji to wasze włączenie się w działania wszelkich działów gospodarki. Gdy zacznie trząść giełdą, dopiero zacznie się prawdziwy szok. Wszystko co mamy ma podwaliny starej fizyki, a ona ma poważne błędy, jest uboga i wypełniona „x”, a teraz naprawiając fundament, przerzuci się to na każdy produkt z jakim mamy do czynienia, od archeologii, medycynę, badania, po astronomię i cele budowy stacji kosmicznych.

Obecny świat jest ćmą technologiczną.
Nic nie jest do przewidzenia, nic nie jest zaplanowaną drogą. Dlatego stworzono Foresight, by cokolwiek ustalił, pomagał, ale on jęczy, a foresight w praktyce należy do potentatów ropy. Ale mimo to, niewiele wynika z tych scenariuszy bo jest ich za dużo, tak jakbyśmy nie wiedzieli dokąd podąża ludzkość, a jednak przyjmujemy globalizację za cel. Rewolucja wodorowa nie ma przyszłości (po za małymi ogniwami paliwowymi (to ma sens)), natomiast biopaliwa, mimo powolnego rozwoju, stanowią rozwiązanie odpadów, bezrobocia i budują niezłą podstawę uspołecznienia. Praca przy produkcji wymaga wspólnych społecznych działań i uczy odpowiedzialności. Zwróci uwagę na naturę, ekosystem i dobre żywienie. To nowa szansa na zwiększające się bezrobocie, na myślenie o przyszłej społeczności, którą różni poziom wykształcenia i specjalizacji i wiedzy. Podobnie elektrownie wiatrowe, również mało wydajne w porównaniu z elektrowniami jądrowymi. Jest wiele obecnie rozwijających się dróg innowacji, które są ślepe i wymyślane na siłę, pseudo napęd gospodarczy. Nigdy nie powstanie dla nich tani proces technologiczny, ani opłacalny, wszystko będzie nadal w rękach oligarchów. Wraz z tą drogą zielonej energii wzrasta zapotrzebowanie na nią nieproporcjonalnie. Zatem tworzą się firmy i instytucje które zarządzają oszczędnością energii – to tak jakby wykonywać ogłupiającą robotę.

Ćma Technologiczna potrwa jeszcze jakiś czas, powstanie wiele produktów, które umrą śmiercią naturalną. Skok Technologiczny nie nastąpi z nanotechnologii — ale ilości informacji. ESLN. Nie zmienia się fundament, i te programy są katastroficzne. mamy tak wiele „baniek”, że razem tworzą jeden gigant.
Większość eksperymentów i nowych technologii doprowadziłaby do zawirusowania Ziemi. Podobnie wodór jest niebezpieczny dla ekosystemu, pomysły podwodnych zbiorników, miast, ociepliłyby wody , jak to wnika z łodzi podwodnych chłodzonych oceanami, ale temperatura wzrasta, a to oznacza, że będą dały wirusy nieżyczliwe ludziom. Tak w skrócie. Wiele projektów wykorzystujących wodę, dla przestrzeni życiowej są ślepe, z prostej przyczyny, my nie jesteśmy rybami. Woda to nie tylko błękit nieba. To zmieniający się stan.

To wszystko tłumaczy ESLN, wszystko. Tłumaczy czym są wirusy i jak powstają.  Trzeba najpierw poznać czym są systemy w hierarchii.

Czas płynie, bo kody wciąż pracują, realizują się. Pora się zabrać za konsekwentne proste myślenie. Pora się zdecydować. ESLN jest określone i działa perspektywicznie. Nie ma być rewolucyjne, ale i tak będzie jest – już jest -, jest za to dobrze organizujące przestrzeń, ludzi i pracę w program.