RESEARCH 01

Post 02

SZTUCZNA INTELIGENCJA

RAY KURZWEIL

Na pewno ważną rzeczą w przewidywaniach Raya Kurzweila, poczytnego w Stanach i w Kanadzie wizjonera, przedsiębiorcy – jest aspekt przyspieszenia postępu. I należy sobie zdawać z tego sprawę. To jest jeden z ważniejszych czynników definiujący nasze czas. Cyfryzacja i mapping zmniejsza planetę, zarządza się inaczej i poprzez cyfryzację czynimy zmiany bardzo szybko. Wpływamy szybciej na zmiany, pokonujemy czas, pracujemy w samolotach. Nie ma planów i projektów długoletnich – są działania tu i teraz jeśli chcemy mieć coś do powiedzenia pierwsi, a nie ostatni. Plany długoletnie to jest projektowanie i rządzenie czyli kontrolowanie globalnie. USA są w tym doskonali. Jeszcze raz podkreślę rolę wizjonerstwa w biznesie.

„Dlaczego wcześniej nie dostrzegaliśmy tego przyśpieszenia tak wyraźnie? Bo postęp wykładniczy opisuje charakterystyczna krzywa, która bardzo długo jest płaska. Przez długi czas, dziesiątki milionów lat ewolucji biologicznej i późniejszej hominizacji, niemal nic się nie działo. Ale w pewnym momencie linia prosta gwałtownie zakręca i rwie do góry niczym rakieta po włączeniu dopalaczy. Z rachunków Kurzweila wynika, że właśnie przechodzimy przez ten punkt wygięcia.

Ciągle jednak nie rozumiemy doniosłości tego procesu, bo nie potrafimy analizować natury postępu. To, że komputery pracują coraz szybciej, cieszy nie tylko graczy potrzebujących coraz bardziej wyrafinowanych efektów specjalnych. Głównym odbiorcą mocy obliczeniowych są dziś biolodzy, którzy wykorzystują je do analizy struktury DNA i białek po to, żeby lepiej i szybciej wyjaśniać kolejne tajemnice życia. To zaś umożliwi projektowanie nowych, coraz skuteczniejszych terapii i doprowadzi w konsekwencji do rozwoju medycyny spersonalizowanej. Już niebawem każdy będzie mógł poznać swoje DNA i wynikające z genetyki predyspozycje do chorób, niedługo później wady grożące fatalnymi skutkami będzie można naprawiać.

Nakręcany rozwojem informatyki rozwój biologii i chemii działa zwrotnie, bo dostarcza nowych materiałów niezbędnych do projektowania jeszcze szybszych mikroprocesorów, pojemniejszych pamięci i szybszych magistral przesyłających dane. Postęp napędza postęp, a za węgłem czyha kolejna rewolucja związana z rozwojem nanotechnologii. Oto inżynierowie, wyposażeni w wiedzę płynącą ze współczesnej biologii, chemii i fizyki, która odsłania się dzięki coraz potężniejszym komputerom, zyskują możliwość projektowania obiektów technicznych na poziomie atomowym.

Co z tego wynika? Kurzweil wyliczył, że już pod koniec obecnej dekady największe superkomputery zyskają moc obliczeniową porównywalną do zdolności przetwarzania danych właściwej ludzkiemu mózgowi. Kilka lat później będziemy zdolni do symulowania funkcji mózgu w komputerze. Jeszcze zanim dociągniemy do 2020 r., podobne możliwości obliczeniowe zyska laptop wart tysiąc dolarów. Nie minie kolejnych dziesięć lat, gdy pojedynczy laptop będzie dysponował mocą połączonych wszystkich ludzkich mózgów na Ziemi.

Nie chodzi jednak tylko o szybkość. Rozwijane równolegle (dzięki coraz doskonalszym komputerom) badania nad mózgiem doprowadzą do reverse engineering, czyli odtworzenia i rekonstrukcji jego funkcji za pomocą maszyny. Nadejdzie epoka uduchowionych maszyn, jak zapowiada tytuł bestsellera Kurzweila z 1999 r. („The Age of Spiritual Machines”). Znowu jednak nie chodzi o to, że pojawi się obdarzone świadomością urządzenia. Kurzweil zwraca uwagę na czekające nas dwa przełomy, które opisuje w swoich dwóch ostatnich najważniejszych książkach: „Fantastic Voyage” i monumentalnej „The Singularity Is Near”.”””

Cały tekst tutaj: http://www.polityka.pl/kultura/ludzie/212554,1,kurzweil-ray.read

O Rayu tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil

O sztucznej inteligencji (ang) tutaj: http://thethinkable.com/home.php/2009/05/22/ray-kurzweil-on-the-future

Ray Kurzweil uważa, że natura sama kształtuje nasz rozwój, kodując w nas pragnienia dla odkryć technologicznych. ESLN się z tym zgadza i wytłumaczy dlaczego tak jest. „Techno-człowiek”, to naturalna kolej rzeczy w przyrodzie, która dąży do przetrwania, sama wybiera jednostki, które mają przetrwać dzięki własnej inteligencji. Modyfikujemy się jak kwanty, które muszą zmieniać stany w wyniku bytowania w bardzo długim okresie czasu, zmieniając miejsce, pokonując przestrzeń etc. Podaje jako wskaźnik słuszności własnych myśli fakt, że jako dziecko nie wyobrażał sobie urządzeń do komunikacji, tak małych, jak obecnie. Więc i my dzisiaj nie jesteśmy w stanie uwierzyć w wizjonerskie teorie o życiu wiecznym, za niedługi czas!

Zdjęcia Raya z 2nd Curriculum Planning Meeting (CPM-2) for Singularity University (Mar 27-28, 2009) at NASA Ames Research Park http://picasaweb.google.com/s2049u/CPM2SUMar2728NASA#5318546443069612770

Miejsce wykładów Raya http://singularityu.org/about/