Książka

Rozdział 8

Cell division from the outside.

Podział komórki z zewnątrz.
Załóżmy, że komórka która ulega mitozie na dwie komórki – nie dzieli się. Gdyby tak było, nie dochodziłoby do różnic powstających z nich organizmów. To oko ludzkie odbiera taką kolejność. One się replikuję, odtwarzają ze wzoru. Sposób myślenia jest tu kluczem do fizyki informacji.
Załóżmy, że mnożąc się, jej budowa powstaje z przekazywanej zewnętrznej magnetyczno/korpuskularnej drogi informacji. Nie sądzę, że coś rodzi się od środka. Z zewnątrz przychodzą wszystkie kody mówiące o stanie rzeczy. Zewnętrznym światem płodu jest jego matka/człowiek, czyli organizm komórkowy. I to zakodował system genowy, program – wszystko powstaje w oparciu o jakiś program.  {[Dopisek 2014, teraz już mamy bardzo czytelny obraz takiego programu i rozumiemy jego działanie]
Takie neutrino pokonuje wszechświat przenikając wszystkie struktury żywe i martwe w szybkim tempie. {A dowiemy się z czasem, że ono niczego nie pokonuje!!]

Zapewne nie odkryliśmy wielu innych niewidocznych najmniejszych składowych industrialnego świata separowanych cząstek. Pamiętajmy, że im mniejsza skala tym mniejszy czas. Coś co stanowi składową komórki może powstawać w takim tempie, że nie zobaczymy pojedynczego elementu, a jedynie już efekt, komórkę. Nie zobaczymy czynnika zewnętrznego jaki powoduje podział.  To jak z tymi rękami, których nie widać.  Rozdział 9
Jak to wszystko udowodnić ? [Dopisek 2014 – Uda nam się to na nowych założeniach. Informacja nas tworzy, tworzy wzory i ma działanie].
ESLN to eksperyment czasowy. Powtarzalność zjawisk w nowych środowiskach naturalnych. Przecież jeżeli płód wczesny nie znajdzie się w inkubatorze, zapewniającym mu warunki maciczne, nie rozwinie się. Czyli stale mówimy o środowisku. Kosmonauta traci mięśnie. Poławiacze diamentów deformują kończyny. Odbudowujące się DNA, w pewnym momencie straci punkt odniesienia. Czyli polu magnetycznemu nie dostarczymy informacji źródłowych. Zmieniając otoczenie, przerywamy program właściwy… to wszystko tu rozszyfrujemy powolutku idąc tymi rozdziałami!