Książka

Rozdział 45

SKOK TECHNOLOGICZNY ®

Dlaczego go nie ma? Nie ma. Cokolwiek usłyszymy, piękne wizje i obietnice – nie rozwija się nic w dobrym kierunku, nadmiar wyobraźni powstrzymała stara fizyka czyli błędne założenia pod nowe projekty. Mamy erę informatyki, informacji, potrzebne jest wiedzieć czym są jak nas tworzą i jak je obrabiać. To powie ESLN.
Aby dokonał się skok technologiczny na inna „orbitę osiągnięć” i oczywiście wyzwań, potrzebna jest zmiana wiedzy Naukowej. Dokładnie teraz w tym momencie. Trwanie w nanotechnologicznym rozdrabnianiu i analizowanie własności nanometeriałów jest tylko obserwowaniem i używaniem ich, ale nie da, nigdy taki wycinek z całości, całkowicie nowych oderwanych od zmniejszania, rzeczy czy technologii o jakich czytamy i śnimy. Kosmos jest jeszcze nieosiągnięty.
Wiemy, że są informacje w otoczeniu elektromagnetycznym, ale nie wykorzystujemy tego obecnie. A przecież to technologia jaka zapisała człowieka, zbudowała i zasiliła – jesteśmy kwantami informacji. U podstaw leży ten sam mechanizm: ROTACJA. Mamy złe stare założenia naukowe do tego właśnie celu. W ich wyniku robimy latające ciężary zaprzeczające naturze, pochłaniające jej energię, które już  zdewastowały atmosferę i biosferę, podczas gdy da się inaczej – Tak jest to możliwe. Surowce służą tym technologiom. Gdy zmieni się fizyka, zmieni się przeznaczenie surowców i pojawią się nowe działania.

Na razie tylko dopowiadamy, a co to, a na co, a co  z tego można by mieć.  A pora na zmianę ról – pora na kontrolowanie i projektowanie.  Od właściwych założeń, dla jakiegoś celu zależy wszystko. Założenia są zmienne dla nowych zadań twórczych! Nie można na średniowiecznych założeniach wciąż bazować do dzisiejszej kosmicznej pobudki. Nie chodzi o podważanie Naukowych osiągnięć, ale o blokowanie twórców, bo niektórym wygodnie. Ale globalnie idziemy w dół, powietrze mamy wspólne, wodę mamy wspólną, pole magnetyczne również – tu jest umysł. Gmeramy w tym nieświadomi zasad mechaniki.

ESLN zatoczyło badawczo-naukowe koło, zetknęło się z 3 częścią Teorii.  To jest niesamowite, to było zadaniem. Teoria Obrotu jak w obliczaniu nośności konstrukcyjnej, powraca z informacjami, rośnie jak balon i z wielu informacji, buduje jedną całość, jak te połączane kwanty energii dające w rezultacie jeden kosmiczny produkt – chwilka- ODWROTNIE! Jak kosmos tworzy kwanty informacji.

To jest Geniusz Natury programującej, geniusz wszystkiego i dzisiaj to poznajemy, powoli wiemy czym jesteśmy i modyfikujemy siebie. Komputerowa era odsłoniła karty. Pora coś zmienić, ile można się bawić w rozdrabnianie, które do niczego nie doprowadza.
Dlatego wytyczymy kilka głównych założeń i powędrujemy dalej.
Jeśli uznaliśmy zatem, że wszechświat się rozrasta – może to być nie właśnie produkująca się forma informacji, Funkcje jaką i my jesteśmy w tym łańcuchu powiązań, przynależności i hierarchii.  Człowiek w ludzkim umyśle zobaczył tylko namacalne i od dziesięcioleci się tego trzymamy jak bezmyślne istoty. Dzisiaj wiemy, że zapis istnieje i można go zobrazować.