Książka

Rozdział 36

EWOLUCJA PROGRAMOWA – WYNIKOWOŚĆ

 

ESLN zajmuje się kodami, również kodami Ziemi jakie generuje mechanizm Pola Magnetycznego. To one stanowią o całym naszym funkcjonowaniu, tworzą kwant Ziemię. Istnieje hierarchia kodów i przełożenie informacji, które uczestniczą w całym procesie ewolucji.

Archeologia dostarcza „niewyjaśnionych” opowieści. Brak dobrych podstaw analitycznych opartych na uniwersalnej fizyce [fizyce informacji] nigdy do niczego nie doprowadzi. Rozwiązań nie będzie, źle kodujemy. Materia kwantowa posługuje się sygnałami w swojej konstrukcji, aby się rozwijała musi sondować informacje wysyłane, systemowe i z nich w wyniku rotacji zwrotnej [budowa pola magnetycznego] dokonuje samoanalizy więc się dostosowuje, przemienia i trwa. Tymi założeniami widzimy że KOD nadawany jako „zagadka” będzie odpowiedzią „zagadka”. Ściślej to wyjaśnimy w  trakcie procesu tego projektu. ESLN założyło inne kody, dlatego poprzez ten projekt dostaje kolejno wszystkie odpowiedzi. Ziemia jest kwantem pamięciowym, na tej pamięci wzrasta kolejna jej forma, w cyklach. O tym się dowiemy. To informacje dadzą odpowiedzi i mechanizm rotacyjnego przełożenia wzrostowego jakim one się posługują tworząc nas.

Punkt patrzenia na stan [czyli na siebie] tu i teraz jest podstawą do rzeczowych odpowiedzi.