RESEARCH 01

Post 12

PUBLIC RELATIONS-NANOBIZNES-KOMUNIKACJA

By marlenawitek at 2010-08-13

W dziale biznes, temat PR jest jednym z istotniejszych, zwłaszcza po artykule z Foresight’u. Idąc linearnym wykresem „bodziec’-skutek”, wszelkie działania tworu Public Relations przekładają się na społeczną świadomość i akceptację produktów „nano” (zaufanie, zagrożenia, odpowiedzialność, przewidywania, spekulacje, niewiadome) i wpływają na odpowedzialność firm za innowacje, produkcję i dystrybucję, właśnie w całej rynkowej korelacji.
Dobrze pojęty PR to REPUTACJA Firmy. Wynikiem takiej reputacji są efekty działalności firmy na zewnątrz i funkcjonowanie struktury wewnętrznej poprzez komunikację na odpowiednim poziomie etyczno-kulturalnym. Poziom życia ludzi. To również charakter jednostki. Ale jak wiemy wybitnej jednostce źle się żyje w masach przerobowych, więc z czasem najlepszy biznes będzie ewoluował ku zaspakajaniu prymitywnych potrzeb i jedyną satysfakcją stanie się zarabianie przez prezesa kroci, gdzie stworzy swój wymarzony świat na wyspie.
W prostym podsumowaniu, gdyby każdy wyniósł z domu lub nabył w kontaktach z bliźnimi zwyczajną kulturę bycia, nieagresję i spokojne rozstrzyganie problemów i przeniósł to do swojej działalności biznesowej, to żaden taki twór PR nie musiałby w ogóle powstawać.

Dlatego kontrola nad edukacją rodzinną jest podstawą dobrego biznesu. Ale czy to znów nie utopia? Rodzimy się różni. Ludzie ludziom nie są równi. Inteligencja to zdolność to analizowania i wytwarzania twórczych informacji, część ludzi nie posiada tej zdolności, ani chęci. Nie można ich winić.

Wizerunek firmy czyni jej historia, organizacja, stabilność finansowa i kultura zarządu, co bezpośrednio wpływa na poziom zaufania i kooperację. A wizerunek wszystkich to baza jaką jest fizyka ogólnie. A kooperacją jest również procent akceptacji społecznej. Dla przykładu – problem budowy elektrowni jądrowej w Polsce (po za oczywiście czynnikiem zapewnienia najwyższej jakości budowlanej i samego celu jej realizacji). Dobry PR powinien istnieć powołany tylko dla tego celu, by poprzez komunikację i edukację zapewniać społeczeństwo o dobrej odpowiedzialnej organizacji tej inwestycji (projektu). Uświadomić potrzeby energetyczne i to ile ludzi zużywa ile energii. PR powinien funkcjonować w takich organizacjach jak rządowe, edukacyjne, reklamowe.
Nie mylić z marketingiem. Marketing to forma manipulacji nastawiona na zysk firmy, natomiast dobry PR ma być wielostronnym dobrem wynikającym z etyki zachowań i porozumiewania się, i poprzez to ma być społecznie odpowiedzialnym biznesem (CSR corporate social responsibility).

I taką odpowiedzialnością obarczony jest dział nano-odkryć i nano-zastosowań w Polsce i na świecie.
Każda firma w korelacji z inną firmą, konsumentem czy społeczeństwem, funkcjonuje tak jak funkcjonuje i nie ma sensu poddawać tego pod ocenę. Po to powołano twór PR, żeby się za te firmy „tłumaczył”, „oczyszczał sumienie”, „budował zaufanie” itp. Dla przyszłościowego działu nanotechnologii, powinien istnieć PR na szczeblu najwyżej ustanawianych przepisów gospodarczych, w każdej firmie, która ma coś wspólnego z nano’tematem i to nie jako forma statystyk i badań! ale jako forma dyplomatycznych argumentów, konfrontacji rozwoju i odpowiedzialności za produkty i wdrożenia. Dodatkowo całość ta powinna istnieć w kooperacji z PR w kontekście globalnej odpowiedzialności (DIALOG). (Zresztą nie tylko o nano chodzi, ale nadarza się wielka okazja do pokojowych więzi).

Dlatego po dalszych analizach, zobaczylibyście, że powstanie rządu globalnego, odpowiedzialnego poprzez narzędzia cyfrowe, to naturalny wynik dla funkcjonowania dalszego. Nie można protestować, trzeba się kształcić.

CELE – jakie cele ma ludzkość, państwo, rodzina, człowiek?  Hierarchia celów – to rozstrzyga ten aksjomat. Bo taka też jest fizyka podstaw jakiej z dziwnych powodów nie znamy, ale dopiero nanotechnologia otworzyła te drzwi i tą nową wiedzę i aktywowała ten proces.

Gdzieś przeczytałam, że niektóre firmy „nie są zainteresowane utrzymywaniem takich działów i to jest złe„. Jeśli zarząd podejmuje decyzje rozważnie i cieszy się dobrą reputacją otoczenia, nie zmienia swojej postaci, oczywiste jest, że nie musi powoływać takiej jednostki. Jeśli jednak istnieją firmy, które w pogoni za notowaniami nabierają tempa produkcyjnego, ewoluują i zwiększają swój rozmiar, to w takich przypadkach kontrolę powinny przejąć profesjonalne firmy, które w fazie pierwszej będą dbały o „reputację notowań”, PR kontroluje relacje – przepływ informacji. Reguluje je. Niektóre korporacje są tak wielodziałowe, że rozróżniany jest „profil gatunku ludzkiego”.

Prostym przykładem z „życia wziętym”, było wysyłanie prze ze mnie kilku CV do firm budowlanych na terenie śląska. CV ginęło bez echa, tylko jedna firma w imieniu samego Prezesa odpisała na nadesłane CV, potwierdziła odbiór i wyraziła opinię (Firma TRAKT – Katowice, Grzegorz Nowaczyk). To jest doskonały przykład idealnego PR w firmie. Dzięki temu odbiorca z zewnątrz mając swoich kooperantów, nawet wujków i ciocie na wysokich stanowiskach, wystawia najwyższą notę tej firmie. To jest odpowiedzialne i poważne, to budzi zaufanie. To jest skupianie uwagi na odbiorcach. Czy takiej firmie można zaufać? Na pewno jej notowania rosną. I jest to ludzkie.

Public Relations „MA ZA ZADANIE” wywoływanie pozytywnego zainteresowania społecznego (poprzez rożne nawet bardzo proste bodźce) – Sobą, lub zaistniałą nową systuacją, lub nową okolicznością, jak i nową technologią w jaką wkracza obecnie świat – które to mają, będą miały lub mogą mieć WPŁYW NA NASZE ŻYCIE – poprzez narzędzie jakim jest umiejętna KOMUNIKACJA CZŁOWIEKA Z CZŁOWIEKIEM.

Wiedza… czy wiedza jest dobra w marketingu, w PR etc  – nie – powiem to szczerze – bo wiedza jest dla wybrańców.