Rozdział 37

SPINOTRONIKA

Gdyby tunel tornado wirował z ogromną prędkością, stawałby się coraz cieńszy w swojej średnicy i twardszy.  Gdyby cząsteczki przenosiły siły na coraz mniejsze, to nie widzielibyśmy ruchu, ale twardy twór.  Ruch zostałby ukryty w rotacji cząstek. Może się tak stać? W procesie hierarchii – TAK. [„Od końca do początku” rozumujemy, odwrotnie niż dotychczas i ten termin nam się tu potwierdza po ewaluacji, super! To będzie w trakcie projektu]

Utwardziłby się taki tunel, samo-napędzał i służył pod kolejne konstrukcje, musiałby się utwardzać poprzez spinowanie cząstek i łączenie. Tak jak w eksperymencie ze sznurkiem rozdział 5. Tunel tornada z zebranego materiału stawałby się monolitem przy coraz większej prędkości przenoszonej na najmniejsze cząstki otoczenia. Również to decydowałoby o jego wadze, czyli o przynależności. O orientacji biegunowej. To taki prosty przykład specyfiki spinotroniki informacji jaka produkuje program – NAS.

Dla ESLN jest to ilość „zebranych” indukowanych informacji ze Pola.  Skondensowane dają Pole Światła. Ilość informacji tworzy w sumie gęstość, lub zagęszczenie tworzy ilość informacji. W lepszym rozumieniu tego procesu pomoże nam potem założenie, że wszechświat jest kryształem, twardym i zwartym w jakim pole światła i dźwięku zaczyna formować funkcje.

Informacja nie jest ciągłą linią. Powstaje wokół punktów jako pole, pole wydalane w sumie. FALA, też nie jest falą, linią ciągłą – jest komunikatem wokół punktów. od punktu do punktu rotacyjnie zostaje ona przenoszona. Różne systemy w skali to różna wielkość fali przypisanej innej części świata programowego, czyli odbieranego przez nas. tez jesteśmy stworzeni do odbioru tego programu. Fala w naturze nigdy nie jest taka długa i prosta jak na naszych rysunkach.  Naturalna fala bardziej przypomina sałatę. Bo to komunikat, który jest nadawany przez kwanty [to my] i realizowany na prawie rotacji, przez wszystko co nas otacza. A Ziemia jest kulą.

Na rysunku u samej góry – Bozon, przerywana linia spirali („nić”). Informacja biegnie w skali najmniejszej od punktu do punktu (to matematyka przestrzeni, to nowa matematyka), to tworzy jej rysunek przebiegu, czyli daje nam to obraz drogi, kontynuacji, ciągłości, wynikowości. Informacja może orbitalnie docierać do pola każdego kwantu i je kodować.  Informacja zawsze jest analizowana przez jądro kwantowe w naturze, bo jądra tworzą w hierarhii nas wszystkich, wszystko. To jest powiązanie programowe. Natura nie zarządza informacjami na wzór technologi jaką stworzyliśmy. Nie możemy tego aż tak porównywać. Jądra, kwanty, czyli obiekty w naturze, planety – są jak twarde dyski jakie podtrzymują stan kodowy. O tym będziemy pisać w trakcie tego procesu. To trzeba po kolei poznawać. Nie ma to nic wspólnego z tym czego się wyuczyliście. Nic nie działa tutaj osobno!!! A operowanie starą fizyką uczy odosobnienia, wyseparowane próbki są klockami i tworzą nowe rzeczy, ale nie nas. To już opisywałam wcześniej.

Pole Światła [Pole Informacji]  rozdysponowuje informacjami światła. One tworzą różne cele, tworzą wspomagające elementy przełożeniowe, Kwanty Energii (planety, gwiazdy, obszary, porcje które są tym czym są, dlatego nazywamy je kwantem). My jesteśmy maleńkim, ale bardzo złożonym funkcjonującym kwantem ludzkim, potrzebującym całej objętościowej przestrzeni formy kosmicznej, całego tego przeniesienia, aby właśnie działać jako bardzo złożona funkcja zadaniowa, i niezależna. W ogóle, wokół nas wszystko funkcjonuje, ale nie jest takie złożone, więc „nieożywione”, mniej ruchome.

I podobnie będzie z nami gdy będziemy chcieli eksplorować kosmos. Będziemy musieli tworzyć nowe urządzenia wspomagające nas po za miejscem przypisania hierarchicznego. Tak, będziemy budowali satelity sztuczne, jako pamięciowe i zaplatające nas  informacyjnie, pewne nasze funkcje.  Wiem, że to teraz brzmi fantastycznie, ale takie wcale nie jest. Potrzebujecie procesu aby się przestawić ze średniowiecza do technologii.

To NOWA NAUKA.

Jednak eksperymenty w LHC, pokazują nam wciąż ten sam mechanizm spinowy w każdej skali badanej próbki. Światło które jako informacja w takim mechanizmie, rozpoczęło indukować wraz z Polem Magnetycznym zależność wtórną daje nam Energię. Rozproszone i rozbite cząstki, orbitują zawsze spiralnie, ta wielkość spirali to przynależność cząstki do systemu. Tak to widzę. Cząstka która spiralnie się zachowuje – nie posiada kodu. Natomiast cząstki wędrujące sobie gdzieś daleko – są nośnikami kodów. Przechwyciliśmy kody. To uproszczone myślenie, bo nie znam urządzeń. Kod znajduje się zawsze w obiegu, powstał i się realizuje w tej chaotycznej wielo-umysłowej sieci nadawanych przez nas sygnałów. Jeśli w laboratorium chcemy operować kodami, to musimy eksperymenty kodować, czyli nadawać im cel. Kod w naturze istnieje jako obwód. O tym też będzie w procesie tego projektu.  Teraz to dopisuję podczas ewaluacji projektu.  Streszczam tutaj wnioski.

Mechanizm rozpatrywany według Teorii Obrotu, wydaje się prosty i logiczny, by poczynić nowe badania nad Kodowaniem Kwantów za pomocą Pola Magnetycznego i Informacji światła, i mechanizmu rotacyjnego zasady: „synopticon i panoptcon”.

http://2.bp.blogspot.com/-aZMu6OCzICQ/UkUJn5Rms3I/AAAAAAAANc0/Td2Ir3V5wYo/s1600/INFORMATION+ESLN.gif

Pole to, daje się wtórnie potęgować jako nowe  informacje, zbiory. Można poprzez nie wpływać na rozwój kwanta. Trzeba tylko znać algorytmy programowe. Nie tworzymy się z monotonnej rotacji, ale działamy w sieci programowej, hierarchicznej. Ta zasada może być podobnie przełożona na materiał pojazdu tunel  sam pojazd, to znaczy że oddziaływanie pędnicze, spinowe – przekładamy do wewnątrz tunelu [wzbudzonego obwodem zawsze] na najmniejsze Kwanty Energii powstałe z informacji. To jest zabawa w skalowanie informacjami. Z czasem mi się ta technologia wyklaruje ładnie, na razie to intuicja i wyobraźnia.  Ten spin regulują INFORMACJE. Obwodowanie – coś czego stara fizyka nie ma!!!! A sprawia, że funkcjonujemy jako „życie”.

 

.ondeselectromagnetiqueslight

Rozdział 35

MÓZG BRAIN

Artykuł ten oprę na ciekawym materiale prasowym Krzysztofa Szymborskiego (Polityka 02 2010) „Pracowity obwód spoczynkowy”.
Autor pisze -” Tylko 2 proc. aktywności mózgu ma formę świadomej myśli. Reszta dzieje się bez naszej wiedzy i przyzwolenia”, „aktywność bardzo się nasila, gdy nie wykonujemy żadnych czynności myślowych wymagających koncentracji i nie myślimy o niczym szczególnym”,”Czym „obwód spoczynkowy” się zajmuje?”.
Do dzisiaj spekulacje neurofizjologów mówią o banałach. Mózg sortuje wspomnienia, układa i porządkuje zapamietywane obrazy, tworzy wierzenia, intencje, zamiary – czyli wg nich jest banalnym czymś co robi coś i nie wiadomo co.
Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż Nie.
Mózg jest maszyną konkretną, ale raczej nie mózg ale maszyneria w jakiej jest mózg. Pole Otoczenia. Mózg jest mechanizmem, który w powiedzmy – niezależny sposób spełnia najważniejsze swoje zadanie, przetwarza informacje odbierane. Nasz mózg nadaje to co ma umysł wirtualny. Nie żyjemy w próżni.  Jesteśmy wynikiem zadaniowym. Dlatego odczuwamy „potrzeby duszy”. Mózg odbiera, i jaka chcemy się tym dobrze posługiwać, to nadajemy w określonym kierunku kody, opisywałam to wcześniej, i potem znów odbieramy kody te zwrotne, jakie nas poprowadzą do realizacji celu. My realizujemy zadania. Funkcjonujemy jako kwanty przerobowe. Mózg przetwarza informacje z otoczenia, jakie możemy mu też nadawać, tak jakby być swoim własnym sterowalnym nadajnikiem.

To komputer sieciowy. Gdy nie musi panować nad ciałem (bo ono śpi) zaczyna swoją prawdziwa pracę. Urzeczywistnia wszystko to, co świadomie, czyli w kontakcie z zewnętrznym światem budujemy jako pragnienia, myśli, itd,itp. czyli KODY.  Budujemy własne otoczenie ale według programu jaki nas wytworzył, steruje, programuje. Gdzie jest jego początek nie wiemy, może w pierwszym cyklu Ziemskim, może zaprojektowany przez pierwsze cywilizacje? Dowiemy się tego wszystkiego w czasie trwania projektu.

Śpimy i system nas przełącza ON/OFF. Teraz zebrane dane są porządkowane, mózg intensywnie pracuje według programu równowagi systemów samoobronnych. Dowiemy się o nich w trakcie trwania projektu. Ten tekst ja tutaj dopisuję podczas ewaluacji, teraz mamy odpowiedzi na to. Wiemy dokładnie jak pracują systemy. Jeszcze nie matematycznie, ale do tego dojdziemy.

Już w drobnych eksperymentach myślowych otrzymujemy to czego chcemy, ale dzieje się to w momencie, gdy na chwilę zapomnimy o tym – czyli przestajemy być świadomi tej potrzeby. Kod musi być zapomniany, bo kody są obwodowane. Nastąpiło zakodowanie (świadomość percepcji) i dalej nasz mózg potrzebuje niezależności, spokoju, nie wykonywania funkcji dziennych, by mechanizm porozumiał się z resztą substancji twórczych. Kod znajduje się w obiegu pola informacji i pracuje dla nas. Zarządza tym cała Ziemia, Układ Słoneczny i pewnie o wiele większy zakres jaki jest przypisany naszemu stworzeniu i budowie. Umysł to właśnie ta wirtualna kosmiczna strefa.  Umysł to kosmos. Musimy go „puścić”.

Musimy „puścić w eter” nasze myśli. Na ten temat jest spora literatura. Jak kontaktować się z podświadomością.

Dla przykładu jeśli coś zgubisz i nie możesz  tego znaleźć to pomyśl, że się znajdzie (świadomie) ale wyluzuj się na tyle żeby o tym pragnieniu „zapomnieć”, czyli odebrać świadomości to zadanie i powierzyć Bogu” czyli podświadomości, podświadomość to pole informacji, pole magnetyczne. I bach – zawsze się znajdzie. Jedyne na co nie mamy wpływu, to czas. Bo zdarzenia generuje właśnie nadrzędny mózg i droga jaką musi przebyć informacja w systemie aby do nas wróciła odpowiedź. Wróci zawsze bo podlegamy prawu rotacji, stąd Teoria Obrotu.

To jedno z prostszych ćwiczeń obserwacyjnych, analogicznie możemy tworzyć wszystko, ale większość będzie trwała pół życia. Im wcześniej zyskamy to poczucie i świadomość, tym lepiej. Można zaprogramować własne dziecko do takiego zadania, ale jest warunek – to nie jest metoda siłowa.

Drugim przykładem realizacji myśli twórczej jest most w dolinie Millau we Francji. Gdybyśmy posłuchali autora, opowiada on, że kiedyś pomyślał, że chciałby tam postawić most o pięknej formie, potem go sobie wyobraził i zapomniał o tej wizji. Stało się samo. To było wręcz „nierealne” marzenie.  Kod o jakim on zapomniał, wrócił do twórcy! Wrócił poprzez otoczenie jakie wypracowało cel realizacji projektu. Musi się tak stać bo to jest prawem konstrukcji, według niego powstajemy my wszyscy i tworzymy. Projekt to wyjaśni.

Millau

Millau Bridge.

Mózg to najdoskonalsza maszyna całkowicie zależna od naszej świadomości i całkowicie niezależna w swoim działaniu. My decydujemy jak z niego korzystać świadomie, ale realizacje wykonuje Pole naszej nieświadomości. To największy dar natury jaki posiada człowiek i nie istnieje bez tego. I tak mało go rozumie, nie umie się nim posługiwać – ESLN to zmienia. Brak organu potrafi zastąpić do pewnego stopnia modyfikacja z mózgu, to znaczy, że mózg służy nam dla rekonstrukcji. Zapisane na nim dane mogą zastąpić instrument.  Ale to póki co wiedza na lata pewnie 2020, sama nie wiem.  Wyczuwam to teraz.  To daje wielkie nadzieje na elastyczność i naszą wspaniałość przetrwania w nowych warunkach kosmosu np.

Mózg zajmuje się zakodowywaniem. Kontaktuje się z materią dookoła nas. Nie my się z nią kontaktujemy. Wielu ludzi z otoczenia pytam o działania w chwilach problemów, odpowiadają że czasem o czymś myślą, sprawy nie da się świadomie rozwiązać bo łączy się ze stresem, z nawarstwionymi problemami itp, więc gdy czasem machną na to ręką – „to się wszystko jakoś samo się dzieje i układa”. Taka niezwykłość wykorzystywania informacji dla naszego dobra, płynie z mózgu.
ESLN to doskonały obserwator. Całe nasze nastawienie do otaczającej rzeczywistości generuje siatkę reakcyjną. Nauka to już odkrywa i nazywa to „pamięcią zbiorową”. Ale nie zna zasad działania bo stara fizyka to błąd. Nie atomy, ale systemy hierarchiczne. Zasady korelacji. Wszystko powoli opisywane w tym projekcie. Wystarczy zamiast zdenerwowania i krzyku np. uspokoić się i mamy namacalny obraz zmiennej „przyszłości” zależnej od naszego zachowania, od naszych myśli. To banał, ale ma wpływ na kody. To samo dzieje się nie wypowiadając nic, jedynie odczuwając. To wielka nauka, przyszłość poświęcona jest właśnie takim dziedzinom. Sieci Informacji jaka znajduje się w mechanice Pola Magnetycznego złożonego z przypisanych warstw obrazu, materii. Nowa Nauka, którą wspiera Teoria Obrotu.
Znam oczytane, otwarte osoby na stanowiskach, które wykorzystują tą WIEDZĘ w swojej pracy i w życiu, w sposób prosty. To znaczy nie przekształcony w żadne NLP i temu podobne.  Wiedzą jak korzystać z umysłu i kodowania. To jest trudne, bo wymaga lat obserwacji i dojrzewania, oczytania i niezależności, ale efekty są inspirujące. Da się tego nauczyć i wypracować.
Autor cytatu z początku tego wpisu, podaje informację naukowców, że mózg pracujący i niepracujący zużywa prawie tą samą ilość tlenu, czyli nie ma to znaczenia na jego pracę. Nie ma, bo to organ, który ma całkiem inne zadanie niż reszta naszego ciała i inaczej funkcjonuje. „Je” tak jak ma „jeść” by funkcjonować. To nie mięso ale obwodowy program jakim cali jesteśmy. Nam się wydaje, że jesteśmy mięsem. To tylko taki program.

Dlatego potrzebny jest proces tego projektu aby poczuć się programem jaki działa, i może sam z siebie korzystać. Programować.

Rozdział 36

EWOLUCJA PROGRAMOWA – WYNIKOWOŚĆ

 

ESLN zajmuje się kodami, również kodami Ziemi jakie generuje mechanizm Pola Magnetycznego. To one stanowią o całym naszym funkcjonowaniu, tworzą kwant Ziemię. Istnieje hierarchia kodów i przełożenie informacji, które uczestniczą w całym procesie ewolucji.

Archeologia dostarcza „niewyjaśnionych” opowieści. Brak dobrych podstaw analitycznych opartych na uniwersalnej fizyce [fizyce informacji] nigdy do niczego nie doprowadzi. Rozwiązań nie będzie, źle kodujemy. Materia kwantowa posługuje się sygnałami w swojej konstrukcji, aby się rozwijała musi sondować informacje wysyłane, systemowe i z nich w wyniku rotacji zwrotnej [budowa pola magnetycznego] dokonuje samoanalizy więc się dostosowuje, przemienia i trwa. Tymi założeniami widzimy że KOD nadawany jako „zagadka” będzie odpowiedzią „zagadka”. Ściślej to wyjaśnimy w  trakcie procesu tego projektu. ESLN założyło inne kody, dlatego poprzez ten projekt dostaje kolejno wszystkie odpowiedzi. Ziemia jest kwantem pamięciowym, na tej pamięci wzrasta kolejna jej forma, w cyklach. O tym się dowiemy. To informacje dadzą odpowiedzi i mechanizm rotacyjnego przełożenia wzrostowego jakim one się posługują tworząc nas.

Punkt patrzenia na stan [czyli na siebie] tu i teraz jest podstawą do rzeczowych odpowiedzi.

Rozdział 34

FORESIGHT

LIFE-FORESIGHT-INTERNET-EXTERNET-ESLN – DANGEROUS

Dwa hasła: Foresight i Internet.

Foresight to rodzaj pomocy w kreowaniu planów na przyszłość, ale nie jest narzędziem planistycznym, służy poglądom na rzeczywistość. Dzięki takim poglądom kraje mądrzejsze układają zdecydowane strategie rozwojowe, a kraje jak Polska nic nie tworzą, są słabe.  Tworzenie scenariuszy ma pomagać w tym, że przyszłość nas nie zaskoczy.
Czyżby?
W wielu artykułach na ten temat nie znalazłam tylko jednej ważnej rzeczy – alternatywy dla internetu, który pochłonął już świat i ludzi, gospodarkę i edukację. Stanowi nasz czas. Alternatywy – jako narzędzie. Alternatywy dla kontroli cyfrowej jaka opanuje umysł, bo są takie dążenia.
Internet, który stał się wolnością i równością dla każdego, zniekształca tradycyjnego człowieka do roli ‚użytkownika” zależnego od technologii i maszyny. Uzależnia. Nie jesteśmy już użytkowaniami Ziemi, staliśmy się użytkownikami technologii, albo podłączeni do technologii.
Czy internet jest wieczny? Czy jest bezpieczny? Czy chcemy i czy musimy doskonalić właśnie ten wymiar rzeczywistości? Umrzeć przed komputerem, nieruchawi i z okaleczonymi kręgosłupami. Pracujemy coraz więcej. Życie rodzinne zanika, dzieci są zaniedbane. Dlaczego ten problem nie staje się ważniejszy od ekologii?  W Polsce zmiana ta jest bardzo odczuwalna.
Internet zapisuje nasze życie, nawet gdy Nas już fizycznie nie ma, jesteśmy zapisem cyfrowym, można Nas odtworzyć. Tak jest dzisiaj, co będzie dalej? Czy z braku alternatywy staniemy się jak ściany? Pamięć internetowego systemu i brak pomysłów na Externet sprawi, że będziemy istnieć nie jak ludzie, ale jak stworzenia, jak elementy systemu technologicznego. I jeśli się komuś wydaje inaczej – to mu się wydaje.
Za wszystko musimy zapłacić. Kiedyś podróżowało się stopem, można było zwiedzać świat , poznawać ludzi, żyć społecznie – dziś to nierealne, ludzie odizolowani, zagrożeni posiadający drogie rzeczy, boją się o nie, unikają innych zamykają się, odgradzają, mają swoje środki lokomocji. Budujemy industrialne autostrady odgradzane panelami, węzły połączeń tylko dla pojazdów. Samochód posiada prawie każdy, i podróżuje w zamknięciu. Dzieli się Ziemia na sektory.  Gigantyzm ją zmniejsza.
To jest droga do lepszej przyszłości? A może to po prostu zmieniający się świat. Zawsze się zmieniał. Trzeba go tylko umiejętnie teraz zaprogramować.

Częścią zdrowego, szczęśliwego życia człowieka, są podróże, kontakty z ludźmi, rozmowa, śmiech, kontakt z rodziną. Możliwość realizacji marzeń, dzięki systemowi jaki nas otacza. Internet pozbawił nas już fragmentu człowieczeństwa. Zatem czy marzenia się nam będą zmieniać?

Foresight jest produktem Politycznym i wtedy ma sens, gdy areną jest międzykontynentalna Polityka. Dlatego ESLN, też jest Polityczne i włącza wszystkie Gospodarki Narodowe Świata w swój projekt. To nieuniknione, to jedna platforma fizyki informacji. W nowo powstającej polityce socjalno-kapitalistycznej, to produkty wspólnotowo-społeczne muszą być na pierwszym miejscu.
ESLN – jest alternatywą, to Externet, ale to będzie się rozwijało dopiero jak stworzona będzie sieć wspólnoty, hierarchia. To komunikacja, siatka połączeń dostępna i równa dla każdego w zamian za jego pracę. To trójwymiarowa realna, przyrodnicza sieć połączeń naziemnych. Dostępna dla każdego, bez-paliwowa i bezpłatna. Taki jest cel. Odwrócić uwagę od kabli, monitorów i przycisków, – pokazać świeże powietrze i pracować w miejscu przebywania.

Niedzielny spacer nie wystarczy. Równowaga to czasem dwie linie równoległe, mają ten sam zwrot i czasem górna jest szybsza, czasem dolna. Ważne jest to, żeby jednak się wyrównywały. W tej chwili mamy jedną linię, drugiej nie widać, należy ją nie tyle dociągnąć, co stworzyć.

Najważniejsza jest młodzież i pokolenia, co zostawiamy po sobie, co dźwigamy wiecznie po zmianie stanu?
Czy zniknięcie internetu jest możliwe? Wystarczy usunąć satelity i już. Czy satelitę można zawirusować? Wszystko można.

ESLN – alternatywa, dobra, pogodna i radosna. To jak wspomnienie wakacji z dzieciństwa. Po to byśmy się czymś radowali.
TIM Bernes Lee – założyciel pierwszej strony (idei) „www” pytany o motywację (po latach) odpowiada – „chciałem, żeby komunikacja była krótka, szybka i bezpieczna„. ESLN odpowiada – „Komunikacja internetowa jest wewnętrzna i musi istnieć również zewnętrzna, równoważna tej wewnętrznej”.
Pierwsza zasada ESLN – RÓWNOWAGA.
Jeśli nie wprowadzimy komunikacji fizycznej tak otwartej jak „internet”, wędrówki do każdego miejsca o każdej porze dnia i nocy, komunikacji dostępnej bez względu na ilość posiadanych pieniędzy, komunikacji bezpiecznej i przyjaznej jak „druga skóra” , komunikacji otwierającej Ziemię dla wszystkich – zatracimy się w systemach gigantycznych machin biznesowych, zatracimy się w konfliktach społecznych wielonarodowościowych, nie do pogodzenia staną się pragnienie wolności z zamknięciem w granicach miast, regionów i państw. Nie wiem co tam jeszcze, konflikty osobowościowe., nieprzystosowanie do życia.

Ujście dla wielkich pieniędzy i zarazem równe szanse dla każdego, to po części recepta na ład przestrzenny. Szanse trzeba wyrównać. Czynnik wielkiego bogacenia się należy spożytkować. Biznes koła. Foresight podstawowy.
Nowa wiedza „Nowa Nauka” „Fizyka Informacji” – tego wymaga, daje wielkie możliwości. Zachowanie spokoju zewnętrznego, równowagi i otwarcia społecznego to priorytet. Fizyka Informacji mogłaby wprowadzić równowagę. „Pożeractwo” doszło do granic niemożliwych gdy Giełdy zaczęły zjadać Giełdy (jak gdzieś przeczytałam). Teraz pożeramy Księżyc, potem pożremy Marsa. To nie są kpiny – to są fakty naoczne, koszmary globalizmu gdzie na czele staną jednostki, silne tak bardzo by manipulować całością. Dzisiaj USA manipuluje Rosją. Rodzi się pytanie co jest życiem na Ziemi ludzi i co jest sensem, czym się staje życie, jeśli nie tworzymy limitu. Czym się cieszymy? czego ma foresight dotyczyć, czy nas ludzi i dobrego życia, czy strategii jednostek jakie rządzą i kierują.
Może właśnie pora zacząć się delektować naszymi drobnymi osiągnięciami, niż chcieć więcej i więcej? Pielęgnować ducha. Nadszedł odpowiedni czas. Jest tyle pięknych rzeczy wciąż nowotworzonych, ale giną bo jest ich nadmiar, nie poświęcamy im więcej czasu niż sekundę, bo już pojawia się nowa. Nie tak to ma być.  Ale stara fizyka niereformowalna a pęd gospodarczy są obecnie w konflikcie.

Otwarcie komunikacyjne ESLN pozwoli na dłuższe, efektywne eksploatowanie tworzonych przez siebie projektów, designu, programu itd. Ja sama mam na stronie 12 serwisów z nowościami designerskimi i niestety wiele z nich nie jestem w stanie obejrzeć, a co dopiero zapamiętać lub spożytkować. To totalnie bez sensu. Co z tym robić? Czy to satysfakcjonuje projektanta, a nawet samego użytkownika? Moskiewscy miliarderzy mówią o nowych pojazdach: „- nas już nic nie zaskakuje i nie cieszy, mamy już wszystko, nie mamy się już czym chwalić przed innymi”. Czego będą teraz szukać? Strach myśleć. Każdy z nich zbuduje własną Armię?
Nowa komunikacja wymaga czasowego przysposobienia, spokojnego ukierunkowania. Badań.
ESLN kocha luksus delektowania się.

 

 

ESLN A BIG INNOVATIVE

Przede wszystkim powstaje nowa gospodarka „Gospodarka oparta na innowacjach z nowej wiedzy”. (Gospodarka wiedzowa). Nanotechnologia nie daje się ująć w ramy konkretów na przyszłość, rozłam społeczny, majątkowy i gospodarczy wielu Państw, globalizacja, Chiny, Indie, które wysuwają się na prowadzenie, „malejące” Stany Zjednoczone, zmieniająca się Rosja, prywatni potentaci najbogatsi na świecie jak bogowie, to wszystko sprawia, że dominują jednostki, a nie Państwa. Rola Państwa to jeszcze wpływy na Rynki, ale i to się skończy, państwo jest skorumpowane. Amerykanie ratują się ISS jeszcze.
Tworzenie precedensowego produktu opiera się na wiedzy wszystkich, na zmianie stanu rzeczy. Czyż to nie genialny wytwór naszych czasów, dający jakąś spójność, na którą każdy sobie może pozwolić. Wiedza i indywidualizm.
Już nie chodzi o to, żeby być genialnym ekonomistą, nauroekonomistą, bankierem, specjalistą, lekarzem, fizykiem, chemikiem, itd itp bo każdy z nas jest w czymś specjalistą. Chodzi o spójną energię – cel łączący wszystkich – komunikacja, otwartość i przyjaźń. Nowe fundamenty dla zrozumienia czym my jesteśmy i to da ESLN.
Chodzi o to, że zmienia się wiedza o Wszechświecie i naszym Świecie – dopuszczona zostaje Nowa Nauka i każdy, absolutnie każdy jest jej częścią. Mechanistyczny obraz świata posługujący się informacją jest faktem, nanotechnologia to pokazuje i sztucznie to deformuje.
ESLN nie deformuje niczego, jest innowacją, której częścią staje się każdy odbiorca i tak się stanie. Projekt się samo-tworzy.
Produkt ESLN jest tworem przyrodniczym zgodnym z jej prawami.

Ps. Jak zdemagnetyzować magnes: Poddac go cyklom powtarzalnym histerezy, stale zmniejszając pole magnesujące. Działa – powtarzalność działa, tak wygląda naturalne kodowanie. (Database ESLN). [dopisek 2014,  nie pamiętam co mnie do tego zdania zainspirowało, może to bzdura…]
Atom, człowiek, gwiazda i galaktyka to naturalne wzorce skal wielkości spotykanych we wszechświecie, każdy jest większy od poprzedniego o 10 rzędów wielkości. /albo 12, 1428 (źródło databaseesln)/
Wszystko działa wg zasady skali i przełożenia. Hierarchicznie, programowo.

Rozdział 33

Technologia tego samolotu bazuje na tej z II wojny światowej. Niech te projekty nie zaskakują. Uruchamiane procesy sobie dojrzewają.
http://discaircraft.greyfalcon.us/Rudolf%20Schriever.htm
http://www.tudelft.nl/
http://www.ufocasebook.com/delft.html
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=68afef8a-ebb7-4f2c-ae7a-c2976ba0ecfe&lang=nl
Oto projekt samolotu na 2025 r.
Który wcale nie rozwiązuje problemów, o których pisałam w rozdziale 18, na temat upadku tradycyjnego transportu lotniczego.  Cytat z opisu na jednej ze stron internetowych : Naukowcy z Holandii twierdza ze samoloty które powstaną po roku 2025 muszą wyglądać drastycznie inaczej niż obecne konstrukcje, aby sprostać problemom hałasu, ekonomii i emisji niechcianych gazów. Projekt nazwany CleanEra ma do roku 2011 opracować dość konkretny zarys takiego samolotu przyszłości. Współpracować mają angielskie (Cambridge/Cranfield), amerykańskie (MIT) i francuskie (Tuluza) instytuty naukowe. CleanEra oznacza w skrócie – Cost-Effective Low Emissions And Noise Efficient Regional Aircraft. Wielkość samolotu przewiduje się na 125 pasażerów. Naukowcy mają nadzieję że po tym jak oni zarysują konkretny koncept, firmy lotnicze przejmą inicjatywą i zajmą się wprowadzeniem tego w życie.
Rysunek ma dać pojęcie jak taki samolot mógłby wyglądać. Dla przykładu tradycyjne sterowanie samolotem przy pomocy ailerons ma być zastąpione subtelnym sterowaniem przy pomocy boundary-layer.
MIT jest numerem 1 na arenie koncepcji świata przyszłości, mają środki i potencjał. Takie instytucje-uczelnie tworzą przyszłość i wizjonerskie kanały informacji twórczej. Jednak takich samolotów nie będzie. Nie tędy droga ku nowej ekologicznej technologii. One mogą owszem wyglądać podobnie, ale nie z tradycyjnym napędem, gdzie problemem jest paliwo.
Nie chodzi tylko o transport, problem nie jest jednoznaczny, zmieniająca się gospodarka wymaga zjednoczenia substancji ludzkiej, która staje się uprzedmiotowiona i zależna od technologii, brnie w ciasny zaułek. A nie od natury, a to już dział nie (paradoksalnie) technologiczny, ale społeczny. Tam gdzie nie sprostamy wizjom, a tak się właśnie dzieje, zaczyna się sterowanie podmiotem. To jak presja i agresja. Nie wiem czy dobrze to przedstawiam. To jak dzisiejsza zapaść gospodarczo-technologiczna po nanotechnologicznym zachłyśnięciu się wizjami przyszłości. A tu masz „babo placek” – stara fizyka poblokowała każdą inicjatywę nanotechnologicznych wizji „drugiej kuli ziemskiej”.

Z punktu widzenia ekologicznego np, wyciek ropy do Zatoki Meksykańskiej, pokazuje jak niebezpieczne i nieujarzmione są takie wydawało by się proste „incydenty”, a tu konstruujemy „ufo”. Obecnie przy planach wydobycia ropy z nowych złóż arktycznych/oceanicznych, chyba mamy oczywisty dowód na ogromne ryzyko takich działań, na nowe wojny powietrzno-ziemne [patrz wykład]. Spustoszenie jakie wyrządzi taki wyciek, będzie widoczne na przełomie kolejnych dziesiątek lat. Nie mają sensu działania proekologiczne, bo dzisiaj każdy wpisuje się w podatki, albo układy.
I teraz, czy do głosu dojdą potentaci ze swoimi celami, czy rozsądek i prawdziwość działań ekologicznych i instytucji np The Worldshift 20 Council., czas pokaże.  Chwalebny Concorde okazał się problemem nadmiernego hałasu, złej konstrukcji i czegoś tam. Czy nowe technologie wciąż „tradycyjne” rozwiążą problemy przesilenia w strefie lotu.
Bo ja wciąż nie widzę „kroku naprzód”. Po za ESLN.

Poniżej piękne samoloty – ale bez sensownej przyszłości.
Model

Model „double bubble”, źródło: MIT/Aurora Flight Sciences
Model „hybrid wing body”, źródło: MIT/Aurora Flight Sciences
Air Traffic Poised to Become a Major Factor in Global Warming, Scientists Predict http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100526124715.htm

 

Boeing BWB STV boeing-d-series-new-de

03-manned-cloud-bd2stratocruiser2sq

SONY DSC

A to moja wizja Pyrzowickiego Portu Lotniczego na 2032 rok.

 

Rozdział 31

Bardzo ciekawa inicjatyw Amerykańska. Na maila dostaję bezpośrednie informacje dotyczące planów i kampanii wyborczej Barack’a Obamy.  Na dole pierwszy e-mail. Korespondują ze mną Barack i Michelle, to się nazywa „amerykańska potęga i propaganda”.  I kaskę zbiorą.

Organizing for America
Marlena —
Tonight, in his very first speech from the Oval Office, President Obama addressed the nation on the BP oil spill and the crisis in the Gulf Coast.
Millions of Americans heard him lay out the path forward: Tens of thousands will continue to work around the clock to stop the oil spill and prevent further damage. The Obama administration will ensure that BP is held accountable, covering the costs of the clean-up and paying its debts to the people whose lives have been upended by the disaster.
The Gulf Coast will be repaired and restored for the people who call it home and whose livelihoods depend on it.
But, as the President said tonight, this is just the beginning — we need to ensure that a disaster like this never happens again.
The President presented a vision of a future where we as a nation are not held hostage by our dependence on fossil fuels — and a plan for an economy that invests in energy generated right here and creates jobs for millions of Americans in the process. Under his leadership, some of this is beginning to take shape — clean energy is starting to put people back to work across the country, building more efficient cars and trucks, repurposing old factories to manufacture wind turbines, and investing in research that will discover new energy technologies.
Critics will say that a real transition to clean energy is a challenge that can’t be met. But the President made it clear tonight that he will not back down — even if the path forward is not easy. And, as this movement has shown time and again, neither will we.
You are one of hundreds of thousands who have already stood with President Obama for a clean-energy future. Washington has put this off for far too long — America must act. We need your help today to show strong support for the President’s vision for a clean-energy future. Please pass on this email to five friends today — and ask them to join you in standing with the President:
http://my.barackobama.com/CleanEnergyFuture
Thank you,
Mitch
Mitch Stewart
Director
Organizing for America
Paid for by Organizing for America, a project of the Democratic National Committee — 430 South Capitol Street SE, Washington, D.C. 20003. This communication is not authorized by any candidate or candidate’s committee.
This email was sent to: [email protected]
Update Address / Email | Unsubscribe
Simple idea for a controlled leak. Very suspicious, disaster. /The rim is semi-rigid construction, the drawing is paper./

W internecie jest bardzo dużo informacji, jakoby BP nie korzystało z praktycznych rozwiązań, nadesłanych przez inżynierów z całego świata.  Co ciekawe to przedstawione przez ze mnie, jest proste i wykonalne.  A wyciek nadal istnieje i zatruwa życie. Takie działania ukazują tylko ich celowość, a nie przypadkowość, czy nieszczęśliwy wypadek. W ogóle mało działań podjęto dla faktycznego zapobiegnięcia katastrofie, a kręcą takie filmy o „zbawianiu i ratowaniu świata”.

[20 April 2010]

oilgulfmexico BP-Gulf-Mexico

 

Rozdział 30

CZAS NIE ISTNIEJE

SKALA I KODOWANIE

W drugiej części Teorii Rozdział 1, jest poruszony temat – „przerosnąć mistrza”. Na czym to polega.
Nanotechnologia uzmysławia, że w strukturach nano-cząstek czas przestaje istnieć. Zmniejsza się on wraz ze skalą. Właściwości nano-cząsteczek są wciąż odkrywane poprzez badania, odkrywany jest zatem nowy wymiar rzeczywistości – po za naszą, jak również nowy wymiar czasu. „Klasyczny bit (elementarna jednostka informacji) przyjmuje tylko jedną z dwóch wartości: zero albo jedynkę.  W nowej teorii odpowiednikiem klasycznego bitu jest bit kwantowy, zwany qubitem. Dlatego też układ, który znajduje się w stanie kwantowym, jest swoistą kombinacją klasycznego zera i jedynki jednoczeńnie, co wcale prawdą nie jest, bo mamy do czynienia z obwodowaniem o czym się dowiemy w trakcie. Mówiąc w przybliżeniu, qubit może być „trochę jedynką i trochę zerem jednocześnie„! Komputer kwantowy może więc jednocześnie wykonać wiele rachunków równolegle.”www.fizyka.net.pl (szukaj „qubit”) Firma IBM wykorzystuje te odkrycia do budowy komputerów przyszłości.

Jeżeli podawane, zapisywane i przetwarzane informacje (qubity) występują jednocześnie to jawi nam się przed oczami cały mechanizm zapisywania danych w świecie nanocząsteczkowym, który charakteryzuje nan-oczas twórczy.  Czas jest składnikiem skali materii.  Dla przykładu czas we Wszechświecie jest proporcjonalnie inny.

[Dopisek 2014, po ewaluacji, widzę jakie błędy myślowe popełnia IBM wygłaszając te teorie „zero i jedynka jednocześnie”. Nie powtarzajmy tego! Obwodowanie, wynik, tandem, tworzenie algorytmów, ruch, naprzemienność robocza, samo-napęd – mamy tu wiele wyjaśnionych ważnych pojęć budujących komunikaty, tym jest kodowanie, tworzenie. MY tym jesteśmy].

Adaptując czas do myśli, które się materializują: można abstrakcyjnie powiedzieć że: W momencie gdy coś myślisz, to się już stało! Teraz potrzebny jest nam tylko czas w skali ludzkiej dla tej realizacji. Bo w informacji gdy już jest – czas nie istnieje dla niej samej – czas istnieje dla jej realizacji. Kody jakie nadaliśmy muszą się zrealizować.  To jest rozwiązaniem zagadki Kota Schrodingera – CEL to KOD. Taki jest wynik jakim go tworzysz. Nie jest to proste w praktyce, bo istniejemy w sieci informacji różnych jednostek kwantowych i wszystkie muszą się realizować poprzez wszystko, dlatego silny wygrywa, słaby przegrywa.

Wszystko zaczyna się w umyśle! Umiejętność nie tyle kodowania, co czekania na efekty odbierając „znaki” jakie nas do nich prowadzą. Informacja używa całego świata wokół nas aby się zrealizowała. Tak to działa. To proste i wyczuwalne.

Czas i jego wielkość zaczyna istnieć w coraz większej skali, bo kody się muszą wypracować przez tworzenie obiektów, a jak się dowiemy oparte jest to wszystko na zapisach, zatem obiekty są przechowalniami danych. Planety to dyski. Sami sprawdźcie studiując ten proces i projekt! Po kolei tu będziemy wszystko analizować. Tak jak umiem.

Z reguły realizujemy myśli i pragnienia w pocie czoła. Ogranicza nas narzucona rzeczywistość, kulturowość i niewiedza o tym jak działasz. Masa niepotrzebnych informacji i kodów jakie używają nas, a nie my ich. Niestety to dotyczy nas wszystkich na Planecie. Nie wiemy, że kod nadany jest już istniejącym, tylko musimy mu dać spokojny niezaburzony czas realizacji. To dość trudny eksperyment myślowy, więc najlepiej zaczynać od błahych marzeń. Dowiemy się także w trakcie projektu, że najlepiej „zapomnieć”, wtedy lepiej to wszystko do nas wraca, „ani się obejrzymy a już stało się”.

Materializacja myśli nad którymi pracuje ESLN to wysłanie kody, czyli określenia celu i odbieranie informacji zwrotnych. Następnie sam „dostajesz” do rąk to, co jest ci potrzebne. Jedni nazywają to podświadomość, inni nad-świadomość,  Indianie nazywają to intencją, bo ważna jest postawa kodowa jaką odczuwamy,  jest to także pole magnetyczne działające jako mechanizm, to właśnie mechanizm jest „podświadomością” etc.  ESLN nazywa to INTELIGENCJĄ świata kwantów, jaką zamienimy w technologię kodowania.Ładnie to tu wyprwadzamy około 2013.  Ale szybko się czyta.

To, co jest dookoła nas jest ‚INFORMACJĄ”. Żyjemy w informacji bo sami nią jesteśmy, generujemy je i nic dziwnego, że gospodarka podąża w takim kierunku, kształcie i rozwoju, podświadomość nią jest zatem to tworzymy – obrazy z informacji, z programów – wirtualny zobrazowany świat. To są współcześni twórcy. Niech to jeszcze przetworzą na sensowny system życia, a nie siedzenie całymi dniami przy komputerze. Dlatego ESLN założyło externet.

Pole operuje swoim kształtem, jak łożyskiem, te łożyska dają przełożenie informacyjne. Dowiemy się, ze jesteśmy zbudowanym oprogramowaniem dosłownie. Dlatego można chip połączyć z funkcjami organizmu.

To jak w strategiach biznesowych i w psychologii – wysyłamy sygnały i musimy dostać „informację zwrotną”, by wiedzieć co dalej robić. Gdy jej nie ma, nie wiemy jaki poczynić krok. Bazujemy zatem na celu nadrzędnym. Kierujemy się skalową strategią całości. W strukturach najmniejszych kwantów, te informacje zwrotne są ZAWSZE, bardzo wyraźne. Zatem jest to system ZAMKNIĘTY, niezdefiniowany obecnie tak jak potrzeba, w ogóle nie badany bo brak takich założeń. Teoria Obrotu to wyjaśnia z założenia.  Koniec widzi początek, początek widzi koniec.
To tropy do kodowania nano-cząsteczkowego.
Na ilustracji, zobrazowane wielkości czasowe dla prędkości światła w danym materiale na danym poziomie skomplikowania materii. Dane wg www.naturics.de

nanoscaletimedoesnotexist

Rozdział 29

ENCODE, SCALE

Nanotechnologia powszechnie uznawana za przełom, nie doprowadza do zrozumienia natury, do wykorzystania natury w jej naturze.  To tylko huczna nazwa, a jej sukcesem jest jedynie grafen. Na przeszkodzie rozwoju nanotechnologii stoją błędne założenia starej fizyki. Brak  nowej fizyki i drętwe trwanie w założeniach sprzed lat, buduje jedynie rozdrobnienie, rozłupywanie bez ciągłej wiedzy o tym czym jesteśmy.  Już nie mówiąc o potrzebie szerokiej nowej edukacji, której po prostu nie ma.  A musi być, by wykorzystać nowe technologie, by zbudować nowy rynek pracy, pracy z informacji.

Oto kolejny przykład na proste/nieproste zrozumienie materii, która uzależniona jest od skali w obie strony i od Pola Informacji jakie nas otoczyło, stwarzając „Ziemię”. Nadesłane przez Fizyka:

„Naszym modelem nanocząstki niech będzie przeciętna piłka nożna.(fluktuony, jako skwantowane pęcherzyki pola światła, skwantowane fluktuacje tej podstawowej membrany w polu energii). Wyobraźmy sobie wiele piłek nożnych. One tworzą cały świat materialny. Sto lat temu zaczęto sprawdzać, z czego zbudowane są te piłki nożne. Zaczęto je prześwietlać, zderzać ze sobą, gotować i takie różne cuda wyprawiać. Okazało się, że jak je mocno „podgrzejemy” czy pościskamy, to podzielą się na wiele piłek tenisowych. Piłki tenisowe to nasz odpowiednik atomów. To nie znaczy jednak, że piłka nożna zbudowana jest (lub składa się) z piłek tenisowych. To jedynie powłoka (membrana) piłki nożnej w takich „stresowych” sytuacjach kurczy się i zamyka w mniejszych „pęcherzykach” (pola energii, w którym odbywa się cała ta zabawa); tak tworzymy my sami z piłki nożnej piłki tenisowe. Jeśli te piłki tenisowe jeszcze bardziej „zestresujemy”, to każda piłka tenisowa „podzieli” się na kilkadziesiąt (około stu) mniejszych piłeczek (powiedzmy mini-ping-pong-owych). Piłki mini-ping-pongowe to nasz odpowiednik jąder atomowych. Jednak jeśli przestaniemy dostarczać do naszej piłki nożnej energii z zewnątrz (np. zostawimy cały ten stos mini piłeczek samemu sobie), to te wszystkie „sztucznie” wytworzone membrany (powierzchnie) małych piłeczek mini-ping-pong-owych znowu połączą się w powierzchnie (membrany) piłek tenisowych, a te z kolei w naszą wyjściową piłkę nożną. Piłka nożna leżąca „na boisku” (tzn. w normalnych warunkach) nie zawiera ani nie składa się z piłek tenisowych. Podobnie żadna nonocząstka nie składa się z atomów (w normalnych warunkach).
To jest przykład odkodowywania zapisywanych informacji w „materii”, dlatego by je zachować ESLN używa hibernacji.
„A teraz druga strona skali „” piłkowej”. Jeśli nasza wyjściowa piłka nożna zacznie „jeść” (tzn. konsumować energię z otoczenia, w postaci innych piłek nożnych lub tenisowych, jeśli takie znajdzie), to zacznie ona rosnąć w energię (puchnąć), aż powstanie z niej piłka lekarska. Piłka lekarska to nasz model komórki biologicznej. Wiele takich piłek lekarskich może połączyć się w jeden wielki balon. Piłka „balonowa” to nasz model komórki nerwowej. Takie balony znajdujemy w różnych miejscach w naszym ciele, ale najwięcej w naszej czaszce. To zbiorowisko balonów nazywamy mózgiem. Wiele takich balonów (rzędu setki) tworzy razem komórkę mózgową. Jeśli przestaniemy jeść (zasilać się w energię) to umrzemy, co oznacza, że te nasze rozdmuchane, opuchnięte membrany żywych komórek (mózgowych, nerwowych i zwykłych) pokurczą się znowu do swojego normalnego stanu w temperaturze „grobowej deski”, czyli do piłek nożnych, do nanocząsteczek. A zatem my również nie składamy się z piłek tenisowych (atomów). Jak i nie ma w naszym ciełe żadnych mini-ping-pongów (jąder atomowych), a jedynie energetycznie „rozdmuchane” piłki nożne, nanocząsteczki.”
Dane dostarczone.

 

How to explain a „NEW PHYSICS”. What is it? Atoms do not exist.

A jeśli powiem: „Atomy nie istnieją”?  Co wystarczy by na nowo zrozumieć otaczający nas względny i zależny świat? To tylko spreparowany klocek. Bo bazowanie na dotychczasowej wiedzy naukowej i ograniczanie własnych odczuć i wyobraźni, których nie włącza się jeszcze w naukowe Teorie – nie przyczyni się do przełomowych odkryć w gestii nowych technologii antygrawitacyjnych czy informacyjnych. Jesteśmy całością, a nie atomami. Systemem wznoszonym hierarchicznie w ciągu. Jeśli wyrwaliśmy atom, to jest on częścią ogromnej machiny jaka pracuje abyśmy funkcjonowali. Atom to porcja światła, zasklepiająca się w sobie, bo pozbawiona funkcji. To dokładnie tu w projekcie w trakcie jego trwania, zobrazujemy i wyjaśnimy.
Wyobraźmy sobie kroplę wody w powietrzu, przed sobą, jej kształt. Ta kropla w wodzie przestaje istnieć jako odrępna porcja wody. W wysokiej temperaturze i w niskiej ona też przestaje istnieć jako samodzielna porcja materii. Jej postać, skład, idea – zniknie w każdym innym miejscu, po za tym, w którym ją widzimy. Pewnie sklejając kroplę do kropli, otrzymamy wodę, stan wody i tą analogią pojęliśmy człowieka z atomów. Ale jaki program SKLEJA KROPLE? Tego już brakło naszemu myśleniu.

Jest tylko jeden sposób by „kroplę” zachować w innym otoczeniu – przenieść ją wraz z jej otoczeniem. Podobnie jak człowiek w kosmosie istnieje tylko dlatego, że przenosi się tam ze swoim otoczeniem, które go stworzyło i nadaje mu funkcje. Ale to nadal nic nie wyjaśnia. Bo nie weszliśmy w świat informacji i obwodowania, projektu jakim jesteśmy.  ESLN to zrobiło bo miało odwagę! Tylko tyle!
Bez otoczenia nic nie istnieje w danej formie. To ważna zależność. Otoczenie zadecydowało co jakie jest i jaka jest nasza rola w nim. Dotyczy to każdej skali. Stosunek otoczenia do elementu.  Rozdział o chromosomach. To, co nauka widzi pod mikroskopem elektronowym i podczas eksperymentów pod różnymi warunkami – właśnie nauka to stwarza w momencie obserwacji – czy może tak być? To nie istnieje jak funkcje, które nam wytłumaczą czym jesteśmy.  No bo jak? Rozkleić i skleić? Ale my nie powstaliśmy ze sklejania! To jest inny mechanizm jaki ESLN skonstruowało na podstawie obserwacji, eksperymentów i założeń, i jakie się sprawdzają! Perfekcyjnie!

Myślenie, że niska temperatura, lub powiększenie, pozwoliło nam poznać z czego jesteśmy zbudowani – jest niekompletne, jeśli nie badamy otoczenia. To jest zaburzone nieco myślenie w dzisiejszych czasach postępu wiedzowego. Stare. Stare myślenie. Dziwię się młodym!

Nie ma atomów w temperaturze pokojowej jak zwykliśmy  w to wierzyć na słowo, ucząc się w szkole. Nikt ich nigdy nie widział. To tylko założenia, na których udało się coś zbudować. Nadano nazwę obiektowi, który jest nam nieznany, spreparowany laboratoryjnie, jaki musiał się dostosować do tego co na nim wymusiliśmy, podobnie jak Higgs!  Właśnie nanotechnologia dzisiaj odkrywa wiele nowych informacji ze świata w nanoskali, który jest i naszym światem ludzkiej skali komórek biologicznych, przełożeniem.
Natura stworzyła człowieka w całości, funkcjonuje on dzięki splatającej się informacji, spajającej stan. Jesteśmy produktem kwantowym, kwanty zadaniowe wytworzone na kwancie ziemskim. Uproszczenie ale dość rzeczowe. Odcinając palec – dla natury nie istnieje coś takiego!!!! Wraca zatem do  form wyjściowych, rozkład [entropia wręcz], by znów powstało z tej energii coś kwantowego zdolnego do działania i do odbioru i przetwarzania informacji.
Makroskopowa porcja materii to w rzeczywistości zbiór nanocząstek, wykonujących jakiś ruch, funkcję wokół siebie, pełniące zadania, których również nie znamy. Nie badamy ich bo mamy złe założenia. A dzisiaj rządzi informatyka. Obcują ze sobą przetwarzając/przechowując informacje by budować.  Dwa takie zbiory dają coś innego, kolejnych kilka tysięcy, daje znów coś innego. Łączą się w całą maszynę, jaka wykonuje jedno końcowe zadanie. Wg Naturics nanocząsteczki są kwantami energii powstającymi bezpośrednio z Pola Światła (ujednoliconej teorii wszystkiego).  ESLN korzysta z tych wskazówek, bo są logiczne.

1320621257862745

Atom jest złożony z  kwantów energii znacznie mniejszym niż nano-cząsteczki. Nie może istnieć jakiś atom w dowolnym miejscu we wszechświecie, tak jak nie istnieje w nim kropla wody. Otoczenie stwarza coś w danym miejscu. Atom może istnieć tylko w temperaturze tysięcy stopni, np w pobliżu Słońca. To że się tam zrodził i dotarł do Ziemi to bzdura. Być może zaistniały takie programy, które wytworzyły dane elementy, ale to wszystko w trakcie tego projektu zbadamy cierpliwie. To wciąż jeszcze myślenie wspierane starą wiedzą, ale to złe jest.
Ziemia jest również produktem uniwersalnego Pola Energii, dalej w innych warunkach przestanie być Ziemią. Jest kwantem. Wytworzonym by przenosić jakieś informacje, lub je produkować. Jest. To, co przy takich założeniach jest interesujące do zbadania to BUDOWANIE SKALI. Zadziwiająca zdolność  Energii.

Powolutku zaczynamy operować skalą i przełożeniem informacji w coś”.

Wszystko co nas otacza, co żyje [funkcjonuje] w całkowitej symbiozie z otoczeniem, jedna wielka zależność i TWÓRCZA NATURA – wręcz obliczeniowa. Tych tworów nie zbadamy nigdy ogólnikowo, bo wszystko jest względne. Badać możemy jedynie coś względem czegoś.
ESLN posługuje się pojęciem Pola otoczenia, transportującego informację zawartą w kwancie. W zależności od tego jak kodować, by uzyskać technologię antygrawitacyjną. Punktem odniesienia jest tylko Ziemia i jej przyciąganie, dla projektu ESLN, ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Teoria jest założeniem.
Otacza nas informacja. I zapis magnetyczny. Czym jest obraz? Jest informacją przetwarzaną dla nas w mózgu. Po co to tak działa? Po to abyśmy przenosili dalej wyprodukowane informacje i je przetwarzali, jesteśmy produktem.
Wszystko w każdej skali posiada inteligencję – więc jest samo-twórcze. Jest. Jakby nie było, nic by nie było. To jeden czas trwania. Energia się przemienia z jednej formy w inną. Potrafimy eksperymentami chemicznymi i fizycznymi pożytkować energię jak chcemy.
Jest to ważny wskaźnik dla Nowej Nauki, na konieczność zmian założeń. Przebudowanie myślenia. Bo robi się mnogość działów badawczych i mnogość niejasności, a paradoksalnie gospodarka pada. Trzeba rozpocząć od nowa – po inżyniersku, z wyobraźnią, ale prosto, upraszczając rzeczywistość do jednego mechanizmu.  Nie połatamy starej budowli – potrzebna jest NOWA.
Czym zatem jest system ożywiony i nieożywiony (jak to pisał Laszlo) jeśli jesteśmy postacią prostego systemu. Czym jest siła, tarcie etc.
Może tylko przystosowaniem funkcji. My funkcjonujemy na szczeblach zaawansowania, „żyje tak samo wszystko”.

POJAZD
Biorąc próbkę z otoczenia, przenosząc w inne warunki – przejmie ona nowe funkcje, zmieni się zależnie od warunków otoczenia. (Ciało ludzkie w kosmosie, mimo zachowania Ziemskiego otoczenia, traci się, znika, zmienia. Bo przenika nas informacja (bez odniesienia) całego kosmosu. Wpływa na nas. Ale to stan ekstremalny) Wrzucając próbkę na nowo w stan wyjściowy – przez moment będzie  czymś innym w nowych warunkach. Dlatego potrzebna jest hibernacja tego stanu. Hibernacja to również wykorzystywanie informacji.

Rozdział 28

POJAZD ESLN

„ĆMA TECHNOLOGICZNA”

Czy chcemy mieć społeczeństwo, które nie nadąża nad technologicznymi zmianami, mentalnie? W Polsce tak jest teraz. Wiele krajów Świata również pozostaje w ubogim zaścianku technologicznym i wizjonerskim, bo to są narzędzia wojenne. Nanotechnologia to nowy sposób życia, funkcjonowania.  Rządy wielu krajów, podejmują działania systemowo, nie koncentrując się na tkance ludzkiej. Bo ich działania stymuluje nowa technologia i jej wizje które fascynują, które mogą rozwinąć kraje do potęgi n-tej. Celem jest pieniądz. Skrycie motywuje działania podświadome.

Technologia zjada, bo tworzy nowe systemy pożerające życie człowieka. Staje się otoczeniem, czyli kloszem.  Wcale nie otrzymamy pięknego obrazka, – błękitu nieba, zielonej trawy, cudownej rodziny. To tylko pakiet reklamowy. Raju nie ma, jest życie po śmierci w zapisach, albo właściwe kodowanie o jakim nie mamy zielonego pojęcia. Jest jedna dobra wiadomość – to jest do sprawdzenia na nowych założeniach ESLN.
I takim ślepym jak ćma lecąca ku spaleniu się stajemy bardziej z każdym procesem ewoluującym na złej fizyce,  w gospodarce. Technologia nie daje ludziom wolności, zajmuje wolny czas człowieka, rozwija go inaczej.  To droga: – więcej rodzi więcej. Problem rodzi kolejne problemy. Niewiadome.  Nazwaliśmy to ĆMĄ TECHNOLOGICZNĄ.

Image Hosted by ImageShack.us

Budujemy systemy, ale nie budujemy nic dla nas samych. To zła tendencja, do której ekologia ma się jak pusty klosz z tlenem utrzymujący pracujących ludzi przy życiu. Nie ma się nijak. To nie jest inwestycja.

Program NNI jaki opiszemy w trakcie, powinien być podobny do ESLN. To czysta fizyka nanocząstek. Najpierw ma wykreować obraz – jak matka, ma dać wizję dobrej, rozsądnej przyszłości, określić co chcemy dokładnie, kim chcemy być (uczciwie) – Dopiero ten warunek sprawia, że wszystko ułoży się w świecie fizycznym w dany obraz. To są też zasady!

Jest to równoważne działanie siły PRAGNIEŃ, otoczenia i oczekiwanych konsekwencji. To jest świadomy sukces, a nie tworzenie systemów i kolejnych podziałów, bo nam się wydaje, że tak trzeba.  Władza przyjdzie sama, będzie wynikiem mądrych działań. Wykorzystania świadomości człowieka do powstałej technologi. A nie tylko tworzenie użytkowników jak mrówki. Dzisiaj wznosimy bogów, coraz potężniejszych z orężem jakim? ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI POPRZEZ TECHNOLOGIĘ.

To jest właściwa droga do poznania nowej wiedzy, rozwinięcia instynktów twórczych w całej „nano-epoce”.

Ktoś wymyślił „społeczeństwo technokratyczne”, pogodził się z tym i jak ćmy lecimy w tą stronę. Bzdura! Społeczeństwo to społeczeństwo. Wrażliwy człowiek i jego zdrowie i życie, jego stosunek do zakładania rodziny i prokreacja gatunku, jego funkcjonowanie – czy wiemy w co się zmieniamy i na jakim fundamencie skoro to wymyślamy? Technokracja to systemy uzależnień, tu człowieka już nie ma, jest produkt.  To prowadzi do zagłady, na skraj mądrości, do maszyn sterujących jakie sami sobie czynimy.  Nie wykorzystamy potencjału umysłu, tą ścieżką idąc dalej bez pojęcia. Będziemy tylko użytkownikami maszyn, uzależnieni od nich bez wyboru, ubezwłasnowolnimy umysł w pułapce otoczenia – ale pragnienia pozostaną biologiczne. Idziemy bardzo nierówno, „bogowie i poddani”, a systemu obronnego brak. Brak programów gospodarczych. Polityka błądzi i bredzi. Nie ma globalizmu bez globalnej polityki ku ludziom.

A wystarczy jeden właściwy czynnik dodać – projekt ESLN, włączony w ten rytm ewolucji. Jeden czynnik równoważący. ESLN.

ŻYCIE nad powierzchnią, oderwanie od ziemi, spokój, komunikacja bez ograniczeń, externet, to jest inna perspektywa, potrzebna dla nowego widzenia, pracy, produktywności i sensu.  Jako architekt wiem jakie ma to znaczenie. Świat pożerają powolne kataklizmy, zmiany pogodowe, intensyfikacja zdarzeń. W połączeniu z eksperymentami jonosfery – tragizm starej nauki.  Starzy fizycy nieprzełomowi, mogą być dumni, sprawili ten tragizm.

Teraz cały świat ludzi jest na podglądzie, stajemy się częścią wirtualnej maszyny, pożera nas cyberświat „zumi”, jesteśmy awatarami do obróbki. Otrzymujemy monitorowane życie. To zrodzi jedynie stres i choroby, pozbawi samodzielnej zdolności myślenia. Musi istnieć wyjście dla takiej tendencji. NOWA FIZYKA i zrozumienie procesów, edukacja, cele zbiorowe. I To jest Externet ESLN. Bo ESLN odbiera informacje z zewnątrz.

Nanotechnologia zaczęła rządzić systemem, to zabawne. Wymusza nową fizykę, a fizyka zmienia wszystko. Bo kodowanie kwantowe, to coś co jest dalej niż nanotechnologia, biotechnologia i sztuczna inteligencja [która nie istnieje, to fikcja]. Inteligencja to mechanizm samoanalizy.

To człowiek i adaptacja prostych rzeczy, tak żeby stworzyć nową świadomość życia na dzisiejszym Globie. Pułapka nano inspiracji zadziałała!  Ale teraz pora zmienić myślenie i wprowadzić równowagę, to, ten czas. Startujemy.

INFORMACJA MUSI PRZETRWAĆ I DOJRZEWAĆ – ale o tym pewnie dowiemy się w 2014 roku.
Dzisiaj nie tworzymy z materiałów, ale tworzymy informacją nowe materiały.

Rozdział 27

BĄBEL – BUBBLE  dla ciekawskich.

[KWANT ENERGII SAM W SOBIE JEST ROTACJĄ, ZATEM JEST ENERGIĄ, ZATEM JEST INFORMACJĄ O FUNKCJI, SPEŁNIA ZADANIE]

Wiktor Grabiennikow, którego idee lewitacji do dziś są kontynuowane, Nikola Tesla, Werner von Heisenberg, Rudolph Schriever, Viktor Schauberger, Giuseppe Belluzzo, Richard Miethe, Renato Vesco i wiele innych nazwisk, począwszy od II wojny światowej i wcześniej!  (istniejące po dziś dień laboratotria) – osiągnęły zapewne (bo to tajne) ogromny postęp w produktach lewitujących i technologiach magnetycznych, tylko stara fizyka im nie pomaga, a wręcz blokuje te eksperymenty. W tamtych latach była to mania opętania! Zapewne nigdy nie dowiemy się jak gigantycznymi obiektami dysponują teraz instytucje nadal doskonale prosperujące, uznając w niewiedzy, że nowe samoloty w kształcie dysków to obecne wynalazki. Używają trójkąta bermudzkiego jako przykrywkę eksperymentów być może. Poniżej na zdjęciu przedstawiam dla przykładu wojenny wynalazek Wunderwaffe. Działał na zasadzie zniesienia wagi, poprzez obracające się obręcze, przeciwstawne grawitacji, ale jeszcze nie lewitujące.  To jedna z zasad projektowania samolotów. Gdzie najpierw trzeba wytworzyć siłę równą co do wartości jego ciężarowi i drugą siłę nośną.

roswell-glocke-6

Trudno mieć wątpliwości co do inspiracji, skoro najstarszą zabawką po piłce jest latający dysk. I takie też powstawały na potrzeby wojen szkice konstrukcyjno-ideologiczne, a jak się nad czymś pracuje to zawsze będzie owoc. Nic z niczego się nie bierze, jakieś archeologiczne pozostałości muszą być pozbierane i ukryte. II Wojna światowa wiele zdradziła, w tym samą siebie.

(Dodam, bo to bardzo ważne, tamtejsi naukowcy przewyższali obecnych milionkrotnie, bo brali pod uwagę takie rzeczy jak np: „żywa woda” [oczywiście to błąd w nazewnictwie z powodu złej fizyki, jak wiemy dzisiaj wszystko co nas otacza to funkcjonujące stany powiązane], starali się odczuwać materię jako żywą, czującą i inteligentną, to już postęp. Wiele projektów naśladowało naturę, tylko brakowało nanotechnologii, którą mamy teraz. Podobnie jak Witruwiusz, który wiedział kiedy i jak siać, i ścinać drzewa, żeby nadawały się najlepiej na fundamenty, na dachy, na klimat zmienny etc, obserwował! – obserwował wpływ gwiazd i planet na przyrodę. Był mędrcem. Wiele z tych prac było podstawami szkolnymi ówczesnych studentów. To, co dziś uznajemy za postęp, jest bardziej destrukcyjne, pijąc wodę z sieci, filtrowaną, oczyszczaną dodatkami, „martwą wodę” z kranów. Bo to, co się będzie dziać teraz, uśpione pomysły i nanotechnologia przejdzie najśmielsze oczekiwania. To jakby przebudzenie, by znów czynic technologię. Tak musi być. Nie ma technologi bez zrozumienia ciągłości wynikowej jaka nas „zasila”.

Coś, co jest nadal masą która waży i potrzebuje silnika lub mechanizmu, nie jest produktem lewitującym. Nadal zależy od otoczenia. Projekt pojazdu ESLN również nie jest projektem lewitującym, choć bez silnika znajduje się na przypisanym mu poziomie (etap laboratoryjnego kodowania i późniejszej hibernacji), choć jego waga wynosi O”, bo nie mamy do czynienia z wagą ale ze stanem.  Nie lewituje, bo jest uzależniony od otoczenia, bo się w nim znajduje, jest częścią nowego programu – zapis informacji. Czysta lewitacja to uniezależnienie od otoczenia, co również jest umowne, bo zawsze od czegoś zależymy. Gdyby było inaczej, pędzilibyśmy bez opamiętania podobnie jak lewitujące idee maszyn latających. Wszechświat jest w ruchu, co jest podstawą odniesienia i badań aerodynamiki.

(Na równiku prędkość wywołana obrotem Ziemi wynosi około 1674,4 km/h, Prędkość orbitalna Układu Słonecznego wynosi ok. 268 km/s, Droga mleczna, mniej więcej wynosi ponad 200 km/s (Wikipedia))  Oto co w założeniach tworzy część naszej grawitacji. I nie dziwmy się, że prędkości pojazdów antygrawitacyjnych, są takie „wielkie” od 1600km/h – 4000mil/h, bo to po prostu brak prędkości, a odpowiednik stanu odniesienia, otoczenia wszechświata. W związku  z tym, nie odczuwamy w bąblu żadnych sił ciążenia. **

ESLN informuje zawsze, że żyjemy w otoczeniu, które jest informacją i zapisem, my jesteśmy informacją i zapisem, wynikiem. „Powietrze” zapisuje. Jednak istotą tych tematów jest właśnie to otoczenie.  Bo, żeby nastąpiła umowna lewitacja należy stworzyć  taki bąbel niezapisujący informacje, niezależny od atmosfery, od otoczenia. Bąbel w którym znajduje się przedmiot unoszony.**  Takich bąblów magnetycznych, sił nie sił, jest kilka rodzajów eksperymentalnie osiąganych, Musimy produkt zakodować.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lewitacja_(technika) .

Ale nas interesują bąble naturalne, takie niewyczuwalne i bezpostaciowe. Takie których żaden eksperyment z nadprzewodnikiem, magnesem etc. nie wytworzy. Zatem nie o pojazd chodzi, ale o otoczenie bez informacji. Fajnie by było, gdyby akcelerator cząstek, był zdolny uformować taką banieczkę. Wówczas nie interesowała by nas technologia napędu.

O czym pisze Andrzej Kraśnicki, znakomity badacz grawitacji: Nadzwyczaj interesujące zjawiska zachodzą w „bąblu grawitacyjnym” – będę o nim jeszcze mówił. Obiekty materialne, również ludzie, w takim bąblu, w istniejącym sztucznie wytworzonym polu, nie mają ciężaru i bezwładności. Są jakby wycięte ze świata. To umożliwia niesamowite manewry, przeczące prawom fizyki, rządzącym w naszej rzeczywistości.

O czym mówi Grabiennikow: Według entomologa, platforma wytwarzała podczas lotu ochronne pole grawitacyjne, które odcinało słup grawitacji Ziemi. Oznaczałoby to, że latadło poruszało się we własnej przestrzeni, które otwierało tuż przed sobą, a zamykało tuż za sobą, tworząc coś w rodzaju kokonu grawitacyjnego.

A oto co ja napisałam w swojej pierwszej części wstępu do lewitacji (2006), jako totalnie nieobyta w tych tematach, a jedynie sugerowałam się własnym konstrukcyjnym myśleniem i przeczuciem, odczuciem ODEBRANĄ INFORMACJĄ, KODEM: pole magnetyczne Ziemi nakłada na Ziemię tzw: „klosz” tlenowy, czyli rozwój czegoś niezależnie od pola magnetycznego wokół słońca…. A jeśli pole magnetyczne ziemi to„klosz” – to stwórzmy „klosz” dla nanorurki. Taki układ inercyjny pozbawiony wpływu pola magnetycznego z Ziemi lub o określonym kierunku magnetycznym dla rozwoju nowego organizmu – nanorurki, gdzie obrót pola wystąpi tylko w składniku nanorurki. Zatem skoro i ja na to wpadłam, to nie jest to, ani nieosiągalne, ani nawet trudne, a śmiem mieć pewność, że od dawna istnieje i jest to człowiecze dzieło dodam – banalne. Chyba, że ja jestem genialna i nie wiem o tym. Uczę się poprzez te badania, uczycie się ze mną.

[dowiemy się w aksjomacie z biegiem czasu, że wcale nie ma magnetycznego przyciągania, ale jest to „wydzielenie informacji kwantowej z otoczenia].

Jak widać, każde dywagacje dotyczące projektu lewitujacego, dotyczą jego otoczenia. I to jest sedno. Projekt ESLN, produkowany jest na zasadzie różnicy poziomów i kodowania. Przypisujemy, wkodowujemy cząstkom własności poziomów. Cząstki elementarne umieszczane głęboko w wodnym otoczeniu (komora bez wpływów magnetycznych) zapamiętają nowy zapis poziomu w jakim będą funkcjonowały. Pozbawiamy je w ten sposób przypisanych kodów poziomu. Wyniesione wyżej do miejsca pracy stracą własności przyciągania na pewien określony naturalny czas.  Na poziomie molekularnym to możliwe technologie, choć na tym etapie jestem nowicjuszem dochodzącym do sedna, proszę o cierpliwość. To póki co intuicja, a nie inżynieria.

Ale natura ma swoje prawa i nowy produkt musi zostać zahibernowany (mechanika) aby był trwały. Skąd ja to wiem? Wyczuwam, to, że trwałości nie ma, że trzeba ją blokować. [Dopisek 2014 – to właśnie ma związek z konstrukcją systemów samoobronnych] Oczywiście jeden ładunek to nie mechanizm. Pamiętajmy, że atomem nazwaliśmy industrialną współpracę iluś cząstek elementarnych ładunkowych (elektron, jądro, proton etc) w określonych warunkach ekeperymentu (po za którym on nie istnieje), których zależne ruchy odnajdują się w otoczeniu i łącząc zazębiają, i budują struktury, są cegłami ale nowo skonstruowanymi. Nie wyjaśnią czym jestesmy i czym jest wszechświat, bo brak tu założeń fundamentalnych.

To bardzo uproszczony opis, ale już widać, że nie o bąble tu chodzi, ale o MECHANIKĘ i ruch. Bąble to dział nieosiągalny bez fizyki informacji, i sprowadzenia rzeczywistości do funkcji informatycznej. [I to się potwierdziło].

Młodzi naukowcy i fizycy, którzy bawią się fotonami już wiedzą, że istnieje zależność i że Pole Światła produkuje cząsteczki, elementy, zespoły elementów odczuwające umysł, elektrony, że one nie istnieją same w sobie, ale dojdziemy do tej funkcji elektronów obwodujących. Tak jak wszystko co łączy otoczenie, trzyma nas po prostu w kupie. Programy zero jedynkowe.

Błąd jaki popełnia Fizyka dotychczasowa to separowanie zjawisk. A one są współzależne ZAWSZE. Mechanika to upraszcza.

PS: Pole Światła można tłumaczyć w taki oto sposób. Pod powiększeniem widzimy pofalowany Grafen, ma on jak w szachownicy wgłębienia i wybrzuszenia. Mówi się, że jest to najcieńsza postać węgla, ale Grafen nie jest idealnie płaski. To co „wytworzyło” Grafen, który „widzimy” i możemy „użyć”, to właśnie otoczenie, niewidzialne Pole Światła, plusy, minusy, bieguny, indukcja, ruch, mechanika działania. Bez tego Grafen nie istnieje. (Naturics.de). Nie jest płaski, bo w skali najmniejszej to nierealne i wbrew funkcjonowaniu, Teoria obrotu, czyli wirowości, musi „powodować kształt”. (ESLN).  Dojdziemy do tego układem współczędnym i czymś co nazwałam „punkcikowem”. Bo istnieją KODY, z z nich obraz i przesunięcie systemów. Na dobrą sprawę stoimy w miejscu. Tylko to że jesteśmy stanem kodowym nas „przesuwa”.

Pojazd01Pojazd02
Pojazd03

 

http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1898

O antygrawitacji wiemy od dziesięcioleci! Ukrywane w laboratoriach jako „niezyciowe” sponsorowane z brudnych pieniędzy, mają wiele postaci. Od zwyczajnych „paranormalnych” zdolności, po ciężkie mechanizmy magnetyczne, ale i te subtelne jak w artykule powyżej.  Czy problemem ich ujawnienia są Zimne Wojny nadal istniejące? Przecież o bombach wiemy oficjalnie, o broni, narkotykach również, internet co rusz donosi o broni psychotronicznej, ale nowy tajny produkt handlowy to antygrawitacja, która dojrzewa, której nadano chyba złe przeznaczenie militarne jedynie, to również holografy, które łączą jeden temat z drugim, jeszcze nie wiadomo jak tym handlować i z kim. To produkt jak narkotyk, którego badania spowodowały kolejne odkrycia, jak teleport i inne, to oczywiście problemy, mnożą się podobnie jak dzisiaj „poszukiwanie fizyki informacji” – mamy ten komunikat oficjalnie w internecie, dofinansowany.  Stąd wzięły się doniesienia prasowe np o:  wojskowej „czapce niewidce” jako ubocznym efekcie badań (jak Viagra, to również produkt uboczny leków na serce) i w ogóle mnie to przytłacza. Przypuszczam, że dochodzi do głosu problem własności patentów, kradzionych, przywłaszczanych etc. Ameryka, Japonia, Niemcy, GB.
Przecież ktoś był pierwszym akcjonariuszem i ma nadal papiery. Ale się na tym nie znam.

Rewolucja Przemysłowa, a potem II Wojna Światowa dała nam to, co obecnie mamy, elektrownie, kolektory, komputery,  programy komputerowe, gry komputerowe, wiele maszyn biurowych, telefony komórkowe, stacje telewizyjne, nawigacja satelitarna i systemy kontroli, identyfikacji – dosłownie wszystko, nawet Coca-Cola. Firmy jak np. BMW, Delphi, IBM, CBS, FORD, BMW – to fundamentalne marki o globalnym zasięgu od lat, bo ich historie mają korzenie hitlerowskiej potęgi. Wiele firm rozwinęło się dzięki zamówieniom III Rzeszy. Jeśli coś ciągnie się od dziesięcioleci, to również wiąże się to z prawem własności jak w budownictwie etc. Potentaci ropy naftowej początkami również sięgają wojen, zaopatrzenia. Podobnie jest wszędzie, tam gdzie władza używała broni, paliw, materiałów, stali, etc, tam po dziś dzień ona panuje choć jej „nie widzimy”. Przemysł modowy spływa krwią.

Nanotechnologia ma swoje początki nie tylko w fullerenach.
Świat rozwinął się gospodarczo, to przyćmiewa naszą uwagę. Bo Zimna Wojna dwóch półkul to podziemny … sport, konsekwencja?

A może fantazjujemy?

ESLN kodowanie kwantowych struktur powiązanych. Tak czy inaczej są twórcy z projektami ponadczasowymi o jakich się wam nie śni.