NEWS

Next Axiom [51-100]

Post 71

https://vimeo.com/40792765   https://vimeo.com/41437197 wrócimy…

Post 69

Dalsza ewaluacja postu 103 z bloga, i postu tutaj wcześniejszego. …

ART AND PHYSICS OF INFORMATIONS

STRONA W BUDOWIE – ewaluowane posty z bloga.

BLOG marlenawitek-esln.blogspot.com powstaje „na żywo”. Badania się wciąż rozwijają, a przenikając rynek i poznając nowe obszary uzupełniają jego funkcje. To proces jaki trwa nieustannie, ewoluuje, dostosowuje się. Staje się doskonały. Każda ze stron musi zyskać, Silny prowadzi, słaby musi się dostosować. Hierarchia ma służyć wydajnie i sprawiedliwie. Zasady gry są jasne oparte na fizyce informacji. To wszystko tematycznie to postęp, Dotyczy nowych pokoleń cyfrowo funkcjonujących. Nowych młodych fizyków i każdego, bo materiał nie jest trudny. Obecne lobby popełniło błędy kardynalne do czego się mi przyznali. A to są proszę państwa topione pieniądze, wyrzucane w błoto, system upada stopniowo, a gospodarka dzisiaj żąda innowacji i inwestycji w działy naukowe – jak, skoro z tych błędów obecnej fizyki, dalej się nie posuniemy w erze sztucznej żywności, sztucznej inteligencji, programowania i klonowania, ale najważniejsze – nie spełnimy podróży kosmicznych i nie zabezpieczymy życia w coraz bardziej skażonym środowisku. Z błędów będą straty. To trzeba wyjaśnić.

Click here to add your own text