THE SUNNY BANKING STRATEGY GAME MARKET

A Forum on Sustainability in preparation for the 2012  UN Conference on Sustainable Development (UNCSD) or “Rio+20” Earth Summit in Rio de Janeiro took place at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science on February 17 in Washington, D.C. Academic experts, business leaders, and policy-makers discussed how sustainability science and technology, together with government-business-NGO partnerships, can contribute to building sustainable economies. http://www.epa.gov/sustainability/

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ABY POJĄĆ CO TO ZNACZY, NASTĘPNIE STOSOWAĆ W GOSPODARCE,  NALEŻY POZNAĆ MECHANIZM RÓWNOWAŻENIA INFORMACJI JAKIM POSŁUGUJE SIĘ KWANT ZIEMSKI. [Naprzemienność – mechanizm działania, skalowania i powstawania wszystkiego co nas otacza, w dążeniu do stanu równoważenia czyli trwania]. Bo zrównoważony rozwój wcale nie przyczynia się do prawidłowego rozumienia ekspansji gospodarczej, na której bazujemy i istniejemy. Gospodarka i rozwój nie są równoznaczne z równowagą, a tym bardziej utworzenie pojęcia „zrównoważona” gospodarka nie wróży nic dobrego. Lepiej – na prawdę lepiej – przyjąć założenie i fakt, że tworzenie kontrolowanej hierarchii możnowładców i systemów, tworzenie celu zbiorowego – kontroluje problem spekulacyjnego manipulowania rynkami obecnymi. Kontrola daje wynik. Pytanie tylko jak „skonstruować kontrolę”. Jakie oprogramowanie bilansujące tworzyć i najważniejsze – na jaki czasookres przewidywać wzrosty i spadki napędzające machinę gospodarczą.
Przecież zrównoważenie ras na Ziemi (jakkolwiek poszerzać ten kontekst) spowoduje tylko upadek rasy i bezcelowość istnienia.

Aby ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA – Najpierw trzeba podkreślić, że gospodarka opiera się na fizyce!

Nauka to produkt i traktowanie siebie poprzez wspólny mianownik wynikowości, czyli kontrast dla nierozbudowanej wiary, jaka tkwi w miejscu powstrzymując twórcze funkcjonowanie. Podobnie jak „rzucane na rynek” pojęcia „innowacja”, są narzędziem aby manipulować rynkami. Nie są potrzebą! To wymysły, by napędzać koło finansowe.

 

Banki wymyślają.

 

A to fizyka jest po to, aby gospodarka ewoluowała. Oczywiście, banki mogą jej „używać”.

Jeżeli jakiś rynek się domyka w sposób naturalny, wyczerpane złoża, zmiany kulturowe, złe zarządzanie etc (po za spekulacyjne), to wtedy tylko naukowe, technologiczne tryby uruchamiają maszynę ku wzrostowi i trwaniu, musi następować skalkulowane i świadome przełożenie, tak jak czyni to natura wyjaśniona w fizyce kodów czyli w fizyce informacji. Opisywane w projekcie ESLN.

Tu musi powstać prawdziwa cudotwórcza myśl geniusza, skok historyczny naturalny, prawdziwe odkrycie!

W aksjomacie ESLN takie mamy! Wyprostowane są stare błędy fizyki, na nowych założeniach samo-tworzenia się systemu, jakiego częścią zobrazowaną i funkcjonującą jesteśmy.  Pole Magnetyczne, które ma charakter czysto CZYTNICZY, dało  rozwiązania! Pokazało jak niewłaściwie są inwestowane „wagowe tony” pieniędzy. Natura i SKALA! Dała w istocie PRZEŁOŻENIE. Mechanizm kierunkowy, twórczy, i skalujący się – jesteśmy zobwodowanym systemem funkcji.

Ewolucja kodów jakie nas tworzą, nas funkcje (kosmiczny charakter echosound, wibracje, częstotliwości i utrwalanie, cykle, powtarzalność, zobwodowanie, tymczasowość, skalowanie, funkcje światła itp)  następuje prawidłowo i świadomie na fundamencie fizyki informacji, czyli NA FUNDAMENCIE OBROTEM INFORMACJAMI!! ANALIZĄ. Czyli samo-inteligentnego, samo-analizującego się systemu czytniczego pola magnetycznego, które nas definiuje (wręcz holograficznie!).

ESLN scala wiele tez i teorii około holograficznych. To genialne dzieło, bo wyjaśnia dlaczego jesteśmy funkcją i całą resztę nam potrzebną do trwania.


 

„Miasta przemysłowe” powstawały w wyniku rewolucji na bazie naukowych nowych danych i celów jakie z tego wynikały, za tym stoją geniusze, ludzie oryginalni i myślący inaczej niż tłumy!  Dziś świat nie jest tworem dla geniuszy. Geniuszom się nie wierzy, a inwestuje w sztampowe i szablonowe myślenie naukowców, zasiedziałych w starych fundamentach. Nie mogą się wybić z własnego otoczenia, szablonowych utartych fundamentów wiedzowych. I tu mamy pierwsze błędy w fizyce.  Fundamenty rozwoju TWORZYMY NOWE! Fizykę tworzymy nową pod CELE ZDEFINIOWANE. Nie ma nic stałego i utrwalonego na wieczność. Zauważcie –  to także czynnik spekulacji, ale o ile wcześniejszej! To przełożeniowo ma zadziałać tak, aby obudzić ludzki geniusz potrzebny ZDROWEJ gospodarce. Wygra najsilniejszy, ale tak ma być.

Mamy przełożeniowe systemy: towar, pieniądz, technologia, rodzenie czyli replikacja, a dzisiaj rzeczy i pieniądze, życie nawet zamieniamy w produkt: INFORMACJA jako 'przedmiot handlu ujęty w przełożenie na produkty i technologie. Dzisiaj dzieje się źle bez fizyki informacji, bo stara fizyka nie służy wirtualności, nie służy niewidzialnym mechanizmom jakimi gospodarować chcemy. Gospodarka się wykańcza, zatem rośnie podział na programistów i userów’ (w praktyce i realnie: tępych niedouczonych ludzi). Nauka stoi w miejscu, a nawet umiera na bazie starych założeń pod nowe wymagania i obserwacje, bo wizje i projekty nie dają się zrealizować na starych fundamentach umarłych fizyków. A szkoda, bo iluż z nich pozostawiło pytania bez podpowiedzi, które dzisiaj wskrzeszył postęp obserwacyjno-badawczy.

Bazuje się na niestosownej fizyce pod cele twórcze i zaobserwowane zjawiska, zatem inwestowane pieniądze są stratą! Inwestycje są chybione! Stąd rozwój chorych spekulacji rynkowych, wykańczających wszystkich powoli – ALE WSZYSTKICH! To samo-destrukcja, a Ziemia się zmniejsza gdy informacyjnie ją ogarniamy jednym smartfonem.

W świecie zmodyfikowanym do informacji, pozbawionym „celu biblijnego”, potrzebna jest Fizyka Informacji jaka ustanowi hierarchię i cele. Człowiek, aby dobrze funkcjonował w systemie musi podlegać programowi – temu, w którym już istniejemy jako kwanty przynależne twórczej „Ziemi” [kwant programujący wraz z otoczeniem], a jaki należy zmodyfikować do czasów współczesnych i wreszcie wiedzieć co to za programowa funkcja.

Ten mechanizm zarządzania, tworzenia i równoważenia informacji od ekosystemowej, po nasze ludzkie działanie wynikowe, tłumaczy bardzo dobrze fizyka informacji ESLN. Cała rzeczywistość zamyka się w kodach zer i jedynek. Natura przeskalowana do algorytmów programujących. Wszystko jest wynikową całością jaką można technologicznie i inteligentnie adaptować poprzez skalowanie, przełożenie i hierarchizację.
Innowacja ESLN nie jest odpowiedzią – jak zrównoważyć gospodarkę globalną, bo musiałby istnieć jeden wspólny globalny Foresight i każde państwo postępowałoby wg wytycznych foresight’owych programu nadrzędnej hierarchii rządzących. Nie można tak ująć problemu, bo byłby zły ideologicznie i byłby zaprzeczeniem fizyki funkcji.  To budowa hierarchicznej budowli ciągu wynikowego, celu zbiorowego i norm.

Natomiast nie da się zmienić zakorzenionych w ludziach zwyczajów i kultur, które zdecydowanie należy szanować i chronić, a które przekładają się na specyfikę ekonomi, gospodarki finansowej i generowania zysku z różnic.  Nie da się zrównoważyć odmiennych warunków klimatycznych, geofizycznych, geograficznych i turystycznych, które można jedynie łączyć obustronnymi korzyściami wymiany. Z takich różnic wywodzi się handel, jego sens i historia, ewolucja pieniądza i prawo, że silny przetrwa, a słaby się podporządkuje.

Gdy Ziemia się zamyka, bo jest okrągła, to brakuje kolejnej ideologii dla gospodarki. Biznes piramidy zawsze upada i drastycznie kończy żywot, zmienia się w coś nowego. Stąd obecne braki pomysłów na dalsze 'kołowanie”. Stąd rośnie wirtualna władza ku zagrożeniu hierarchicznemu.

Ponadto wkraczamy w kosmos bez stosownej fizyki informacji i bez wiedzy o tym czym jesteśmy. Tracimy pieniądze! Strategie maszyn, technologi i oprogramowania jakie mają spajać i kontrolować przyrost i funkcje ludności, przedsiębiorstw i także dawać produkty – niosą niejasne wizje. Nie ma norm. Nie ma fundamentów, jest topienie pieniędzy w wizje jakich problem tkwi w błędzie niestosownej fizyki.

Dlatego Teoria Rotacji ESLN sprawdza się. Już nie ma niewiadomych. Dzisiaj programujemy.

Zrównoważony rozwój i gospodarka powstaną samoczynnie, samo – analiza, samo-rozwój i powtarzający się cykl samo- doskonalenia jako podstawa ewolucji świadomego programowania, pewnego rodzaju nowej kultury istnienia. Samoczynnie, gdy zostanie przewartościowany pieniądz, a to się  stanie, gdy pojawi się nowa fizyka i cele. To wielki dział nowych badań i programów. Bo stary fundament wiary i fizyki [zaprzeczenie] na jakim zbudowaliśmy gospodarkę, już jej nie służy. Powstaje na tym starociu wielki globalny konflikt myślenia i niedostosowania, opóźnienia i pogoni za złudzeniami. 

A maszyny programujące są dookoła nas – nie ma natomiast ochronnej fizyki informacji i NORM. Musi nastać koniec, pod nowy początek, ale ten koniec trzeba także świadomie zaprogramować, tak aby ludzie wiedzieli dokąd i jak podążać, jak zobaczyć „światło” kierunkowe.

 

 

Zrównoważenie rozwoju traktowane jako czytelny ciąg efektywności, nastąpi jedynie wtedy, gdy ktoś ma w planach ujednolicenie polityki finansowej wszystkich państw i jej hierarchizację jako wynik gospodarczych procesów generujących zysk i spajających inwestycyjne produkty, a bilansować i kontrolować to będzie mapping cyfrowy [cyber-map, connection-map, etc].  Może to odbyć się tylko w jeden sposób – ujednoliconej i centralnej władzy, hierarchii, wielkiego porozumienia i współdzielenia. Czyli finanse muszą także podlegać programowi. MY dzisiaj globalnie tworzymy „odpowiedzialność społeczną”, bo chronimy nasz własny gatunek poprzez MODYFIKACJĘ, to nieuniknione by przetrwać w zmieniającym się klimacie. Społeczeństwo musi być rządowo programowane na NAUKĘ, musi istnieć w dobrej sieci programowej, a nie wyzyskującej by samo-przetrwały egoistycznie i krótkowzrocznie.

Tak się składa, że dzisiaj wciąga nas WIELKA GRA zwana życiem. Żyjemy już na wpół wirtualnie, powszechne życie staje się zabawą i grą. Ten model należy potraktować bardzo serio. Każdy musi zarabiać, to zarabianie na przelewie informacji musi stać się normą odgórną dla całej Europy.

ESLN ma taki produkt projektowany, nazywa się „Sunny Banking Game”, połączenie wszystkiego, co wiąże się z funkcjami życia w rodzinie, społeczeństwie, państwie, globie, hierarchicznie, w pakiecie produktowym 1:1  – wraz z połączeniem pasji życia i codziennych funkcji. [Każdy ma swój bank] jaki dalej będą kontrolowały logistyczne systemy cyfrowe. Wchodzimy w erę bilansowania i trzeba chronić słabych, silnych ustawiać we właściwych miejscach. Tu potrzebne są prawidłowe SIECI PROGRAMUJĄCE. Odgórny doskonały program. Nie ma rządów absolutnych, jest wolna gospodarka chciało by się rzec – ale poprzez projekt funkcjonowania całości. To wymaga logistyki, bilansu i szans. Era cyfrowa bilansuje ekosystem, tworzy awatar, zmniejsza Ziemię, mówi czego jest mało, co jest ważne, zatem musi to być oparte na normach, programach i hierarchii.

Kto ma to zbudować i jak?!  Tu mamy ESLN na początku tej drogi programowania i świadomości siebie, bycia tu w programie zbiorowym, posiadania narzędzi.

To świat hierarchii cyfrowej jaka będzie nas programowała w przyszłości, całkowicie nowe narzędzie do definiowania społeczeństwa w postać cyfrową, w funkcję wpisaną technicznym oprogramowaniem w reality. Wiedza o narzędziach jako sterujących życiem, wiedza o programowaniu i terytorium tej gry, musi stać się podstawą wpajaną od dziecka,edukacją, nowym światem. Zmienia się rzeczywistość, trzeba ją już wyprzedzić myślą i rozumem. Rozpad wiedzy technologicznej jaka tworzy rynek, z wiedzą archaiczną w Europie staje się coraz większy. Tworzy się programista i użytkownik poprzez maszyny i narzędzia rzeczywiste.

Oparte na fizyce informacji  – będą to dobre narzędzia i rozwiązania, bo oparte na zasadach jakie rozbudował ten projekt i wiąże w cele zbiorowe, będzie poczucie norm i bezpieczeństwa, sensu, całości wynikowej i powiązanej. Prawidłowy wzrost i rozwój na bazie samo-analizy danych i celu zbiorowego, automatyczna samo-wynikowość czynów, świadomość. Ale ta wiedza wejdzie przez fizykę informacji w każde państwo, to procesy mające początek automatycznie w nowej wiedzy.

Już widzimy, że próby dokonania zmian, próby ogarnięcia konfliktów nie zglobalizowanej hierarchicznie systemowo Ziemi, bezprogramowo społecznie, wpływają na narastające konflikty w Unii Europejskiej i w pozostałych państwach. Powodem tego błędu jest właśnie stara, zła niestosowna fizyka wciąż tępo chroniona przez lobbystów. Ilość błędów obecnie stosowanej fizyki jest zatrważająca.

Brak norm, błędy starej fizyki sprzyjają konstruowaniu tajnej broni magnetycznej, jonosferycznej i psychotronicznej opartej na wiedzy nieoficjalnej zatem nieunormowanej, sprzyjają tworzeniu własnych programów sterowania i rządzenia.  Tym bardziej w obliczu zmian klimatycznych, niosą takie badania i konstrukcje – nieprzewidziane zagrożenia dla wszystkich. Razem zamieszkujemy tą małą planetę i nowa nauka wyjaśnia jak daleko się posunęliśmy w samo-destrukcyjnym procesie. Tym samym powietrzem oddychamy w jakie wnika ogromna ilość zanieczyszczeń, dźwięków jakie kodują, fal, które degradują prawidłowy transfer danych poprzez pole magnetyczne, niszczymy równowagę tlenową i temperaturową jaka zaburza naszą produktywność, jaźń i psychikę. To samo pole magnetyczne czyli pole informacji mamy wspólne. Tu nie sięga moralność, bo to jest po za normami, po za znaną nam i przyswajaną wiarą, po za jakąkolwiek ochroną, zatem zło staje się usprawiedliwione.  To zły kierunek samo-destrukcyjny.

Pole magnetyczne jakie nas spaja staje się rozpoznawalną siecią [treścią] informacyjną poprzez nowe technologie i algorytmy.

Nadal wiele kontynentów rywalizuje o dominację, nie ma platformy wiedzy ujednoliconej dla wszystkich. Tworzy się elementy zabijające człowieka, bo celem jest pieniądz, błędy naukowe powstają z niestosownej fizyki. Im więcej konfliktu, tym bardziej powstaje pretekst do używania 'nowego’. Dlatego tylko platforma fizyki informacji jest podłożem gospodarki normatywnej i wyjaśnia błędy, może tworzyć potrzebny naukowy sojusz, może być początkiem programu i wielkiej gry o projektowane własne życie. To dokładnie ta wizja przyszłości. To odkrycie nowych informacji ponieważ sprowokowaliśmy nowe założenia, obrany został odmienny punkt patrzenia pod kątem nowych celów. Nowa percepcja, kierunek i szanse.

RÓWNOWAGA jako stan początkowy [nowego świadomego oprogramowania].

Obecnie to, co mamy i tworzymy, łącznie z surowcami i wydobyciem ma fundament w starej fizyce. Zmienia się fizyka, zatem zmienia się świat, cele i jego funkcjonowanie. Gospodarka stanie się nowa, pieniądz ma nowy sens, są nowe cele, odblokujemy naukowe badania, to otworzymy sobie nowe drogi wzrostu, produkcji i programów. To konieczność, bo podążamy fatalnym wynikiem ze złych założeń. Przyszłość jest wynikowa. Człowiek [społeczności] będzie traktowany jak 'truteń’ w mrowisku, system go wykorzysta do 'wyssania” z niego funkcji przydatnych hierarchii. Trzeba sobie uświadomić, że mamy całkowicie nowe narzędzia jakich nie było nigdy w historii – SIECI, cyfryzacja i „sztuczna inteligencja”. One także potrzebują się karmić, aby „żyć”. W ej chwili tak się modeluje gospodarka.

[Nano stoi w martwym punkcie. Badania niosą ofiary. Fizyka Informacji jest wyjściem dla banków Anglii i USA, które są w „czarnej dupie”. Korea Płd sobie lepiej radzi i wyprowadza amerykańskie i angielskie pieniądze. Z powodu „nano” mocarstwa wpakowały się w kanał, (dużo by pisać). 'Obama od czarnej roboty’. Podczas, gdy Rosja i Chiny pędzą autonomicznie, mocarstwa zachodu słabną, zatem wykonują radykalne kroki ku technologii sieciowej zależności.  Gospodarka Europy i USA w tej chwili egzystuje na złych i bezproduktywnych procesach, stąd Bitcoin jako kolejne narzędzie manipulacji po papierowym pieniądzu i „obietnicy” kredytowej, fikcyjnych matematycznych wynikach.

Gdyby nie te narzędzia przedłużające bytowanie, to dramat byłby widoczny od dawna. Ale to jest spekulacja [ktoś mądry mi to kiedyś potwierdzi, ale czy ja chcę to wiedzieć?  Info z linku należy pomnożyć x 10! –  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/edukatorekonomiczny/1561657,1,w-jakiej-kondycji-sa-europejskie-banki.read] http://theweek.com/article/index/264151/obamas-greatest-failure-the-rapidly-falling-deficit?utm_source=links&utm_medium=website&utm_campaign=facebook

ESLN jest projektem dosłownie ratunkowym, jest tylko i aż wynikiem tego, że chcąc realizować niezależny projekt, ta stara fizyka okazała się zaporowa, a z niej konsekwencje jakie przeszły moje najśmielsze oczekiwania, wszystko to co niszczy gospodarkę i rozumnego człowieka. ESLN wskazuje na najistotniejsze kierunki hierarchiczne. ESLN także dotyczy ujednoliconej komunikacji externetowej docelowo, jaka ma wytwarzać informacje i środowisko pracy, czym to będzie dokładnie? – Zaprojektujemy to. To konieczność. I mimo że, stanowi ESLN o kierunku i wizji technologii i produkcji, wprowadza nowe badania i podstawy skończonej „Nowej Fizyki Informacji” adekwatnej do skali zmian globalnych – to przekłada się na produkt finansowy, inwestycyjny i programujący. Dlatego tak jest i będzie, bo nie mamy do czynienia z fikcją, ani z metafizyką, ani z parapsychologią i innymi fantazjami, fizyka to stosunek informacyjny wszystkiego co nas otacza – postać danych i zapisów jakie przetwarzamy, wiemy dokładnie jaką funkcją jesteśmy jednostkową i zbiorową.  Dzisiaj wizje najbogatszych ludzi trzeba dogonić, nie ja je stworzyłam, dlatego to genialne dzieło ESLN trzeba przełożyć na praktyczne i stosowane – przemyślcie to. Da się realizować fantastyczne cele, ale gdy się ma do tego właściwe narzędzia. Hierarchia to podstawa ciągu funkcjonowania, ale musi być oparta na przeliczniku szans i możliwości.

Fizyka informacji i założenia ESLN już odpowiedziały czym jest „człowiek” – KWANT przetwarzający informacje –  jak funkcjonuje i do czego podąża, dla nas to już „przeszłość”, a czytelnik musi to [siebie] dopiero poznać. Musi poznać to, jak pracuje jako kwant informacji i czym jest w systemie – nośnikiem danych zadaniowych. Jak może być używany i jak państwa mogą budować normy bezpieczeństwa, logiki.

Czy wiedzieć wszystko o tym, czym jesteśmy technologicznie jest straszną wiedzą? Z początku tak, to szok. Bycie produktem jaki można obrabiać jest jednak szokiem, wymaga stanu równowagi, ale szybko ustępuje miejsca kreatywności, samo-programowania i współistnieniu. To mądra wiedza jaka wszystko może wyjaśniać rzeczowo i może być wnoszona w produkcję. Kwant człowiek musi dzisiaj przejąć kontrolę nad sobą i programować rzeczywistość świadomością że to robi sam, budować programy systemowe w oparciu o zasady rotacji informacji kwantowej ziemskiej – innych norm nie ma! Społeczeństwo nie rozumie, że ma wpływ na wyniki za pomocą nowych narzędzi. Ten brak wiedzy powoduje katastrofę dla obu stron płynącą. Brak wpływu na rządy, a rządy nie mają czytelnej platformy wyniku i błądzą używając coraz niebezpieczniejszych narzędzi, zatruwając i modyfikując jonosferę, a ta przecież ma swój stan równowagi jaka wszystkich zabezpiecza, za życia i po śmierci. Do takiego stanu się doprowadziliśmy. I nie ma norm – bo nie ma fizyki informacji! Zaczynamy nadawać świadomy wygląd całości i nie ma fizyki informacji i norm! Rozwija się teraz era maszyn zliczających, informatyki, informacji, programowania czyli sztucznej inteligencji – bez norm i kontroli. Czyli po za kontrolą do samo-destrukcji albo walki tragicznej.

Cała komunikacja ESLN, będzie ogólnodostępna, międzynarodowa i niepłatna dla konsumenta i podlega prawom przestrzegania określonych zasad dbałości – coś za coś. To atrakcyjna społeczna platforma życia. Taki jest projekt. tego dzisiaj jeszcze dokładnie nie da się wyjaśnić.  To procesy.

Idea komunikacji ESLN, to niezależny od wszelkich źródeł energetycznych po za kodowym zasilaniem, tunelowość i obwodowanie – system przełożeniowego poruszania się zobwodowanego, także w tych państwach, które będą przestrzegać programów finansowych i bezpieczeństwa. To obwód tunelowy na platformie nowej wiedzy o fizyce informacji, to nowa strefa funkcjonowania, a nie transport. Nie mamy do czynienia z „próżnią”, ale z „kryształową” przestrzenią jaką uelastyczniają algorytmy światła, nowe technologie to programy światła, informacje ujmowane do postaci 'technicznej’. To nowe rozumowanie i postrzeganie oczami narzędzi, a nie percepcji, nowa technologia materiałowa, pod nowe narzędzia i instrumenty, produkowane nie eksperymentalnie, ale by dać wynik. To jest inwestowanie na fundamencie racjonalnej wiedzy i badań opartych na konstrukcji rotacji informacji jakie nas tworzą i dają się ujarzmiać.

Współpraca i wspólnota konieczna.

System suwerenności kulturowej i gospodarczej państw, jest podstawą barwnego życia i jego sensem generującym napęd i twórczość, inspirację, daje pieniądz, pomysły, różnorodność i spełnienie. Jeśli to ujednolicamy do postaci gospodarki informacyjnej a to się dzisiaj czyni, to świat się zamyka, kanibalizuje i upada cywilizacja w kolejnych latach. To ta faza dzisiaj makro skali. Trzeba zaprojektować wyjście z takiej matni dobrymi produktami, celem zbiorowym, działem produkcji nie tylko wysoko-wyspecjalizowanej – CZYLI DOBRYM OPROGRAMOWANIEM NA FUNDAMENCIE FIZYKI INFORMACJI.

Fizyka musi być prostym narzędziem. ESLN.

 

sunny-banking

http://marlenawitek-esln.blogspot.com/2013/09/gospodarka-informacyjna-quantified-self.html Ważny post przed-ewaluacją, jaki dotyczy globalnej strategi budowania gospodarki informacyjnej „self”, a której podstawą powinna być , a dokładniej fizyka informacji.

 

5https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/10575127_769569913094168_5980217863541506129_o.jpg?oh=17c0d95e1a5cf76e96f9fbb1edb8b751&oe=590EBD05

Ps. Fotka pochodzi z forum gospodarczego Śląskiego Klastra Nano 2014. Obecna kampania Eurowybory 2014 premiera’ Jerzego Buzka. Proszę bardzo. Polak potrafi.
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8

 

 

Zapisz