Wpisy

Rozdział 42

PRZYRODA, SPLĄTANIE KWANTOWE, INFORMACJA, SKALA

Przyroda w wyniku ewolucji, przyjęła rolę służalczą. Służy tym istotom, które posiadają mózgi.  Jest w hierarchii powstawania, zasilającą, wspomagającą. Jest Kwantem zbiorowym. Chcę tutaj ostrzec, że trudne jest pisanie posługując się dotychczasowymi nazwami naukowymi, bo są one umowne i mylące w odniesieniu do Nowej Nauki. Nowa Nauka inaczej nazywa pewne rzeczy, bo mają inną genezę i założenia. Np oddychanie nie jest oddychaniem (o tym dalej) to człowiek tak to pojął dla naszej skali i badań na tym opartych, ale ESLN posługuje się innymi pojęciami i punktem odniesienia. TECHNOLOGIĄ.

Jednak żeby czytelnik nie związany z nauką, zrozumiał przekaz na tyle na ile się da, z pojęć jakoś mu znanych, lawirujemy w tym nowym temacie, ale z czasem  w trakcie procesu badań, będzie się to zmieniało. To nie jest dla mnie proste, bo w momencie gdy się zorientowałam, że stara fizyka to mały obszar niestosowny do nowych technologi, brakuje nowych założeń – to trzeba nowej rewolucji wręcz. Gdyby jednostki wrażliwe mogły samodzielnie i samo twórczo nazywać to co odczuwają ale wpisywać w teorię obrotu, [informacja nadawana naszym umysłem, zawsze powraca poprzez znaki i otoczenie], byłoby to bardzo wskazane. Będą mądrzejsze niż cały ten genialny projekt.

Od założeń zależy postrzeganie. Jeśli założymy, że człowiek ma alergię to całe leczenie na tym oprzemy, a może się okazać, że to nie była alergia. A takie rzeczy można sobie bardzo łatwo wmawiać. Tak się steruje ludźmi i świadomością podprogowo w biznesie, reklamie, wszędzie. I tym podobne masowe przykłady z dnia codziennego. Jeśli założymy, że czarny kot to tragedia, to tak będzie. Ale także utrwalone kody i wzorce w polu magnetycznym, mogą być na tyle silne, że nie przezwyciężymy takiego „zapisu”.  Z czasem się nam to tu ładnie rozpisze i wyjaśni.

Przyrodą się nie zajmujemy, bo ona jest przypisana o wiele bardziej niż my. Nie porusza się jak my z dowolnością. Jej został umożliwiony mechanizm rozrodczy, zapylania etc.  Jej macierzy mózg {Bóg] nią steruje w całości. To jest hierarchia funkcji o jakiej się dużo dowiemy. Przyroda to jakiś rodzaj funkcjonowania na szczeblu przełożeniowym.

Pojazd ESLN  mimo, że ma być „naturalny”, to będzie wytworzony za pomocą ludzkich rąk. To nowy twór jakiego dotąd nie było. Bedzie współgrał z zasadami natury, bo będzie bazował na fizyce informacji.
Cały Ziemski Kwant  będzie się do niego dostosowywał jak do wszystkiego co potrafił zrobić człowiek. Proces ewolucji to proces uczenia się.
Idźmy zatem dalej. Docelowo.

To jest właśnie jak oddychanie. Praca mechanizmu przełożeniowego. Hierarchia i konstrukcja, która transportuje informacje tak aby funkcja kwantowa działała. Taki przykład: „wstrzymaj oddech” i funkcja przestaje działać. Składamy się z przełożeniowych systemów, składników, elementów, dowiemy się jak to nazwać i co to jest, co tym zarządza. Jak te elementy współgrają to „żyjemy” funkcja pracuje. One same się nie powstrzymają, chronią nas. To tylko my sami możemy siebie uszkodzić. Przyroda nam nie szkodzi. [Dopisek 2014 -Dowiemy się o systemach samoobronnych]. Ale terroryści i sekty, pokazali nam, że można nawet w imię czegoś, czegokolwiek, przeprogramować nas wszystkich nie dotykając się tych systemów, materii, otoczenia. Działa umysł na umysł. I jest to mechanizm jaki można o wiele łatwiej kodować! Dowiemy się o tym.

Indianie (najmądrzejsi z obserwatorów) mawiają, że śmierć istnieje tylko dlatego, że z chwilą przyjścia na świat uczyniliśmy ją swoim celem. To nie jest zaskakująca teoria, ani żadna teoria. Jesteśmy stanem kwantowym jaki ulega przemienieniu, a że wytwarzamy się z zapisywania stanu, z pamięci, to czy pozostajemy pamięcią wieczną? To jest nasze + i – . Programowanie. Czyli zależność, tarcie, które daje efekt. Brak tej zależności, to jak brak doświadczeń w życiu ludzkim i w konsekwencji brak działania. Dwie składowe przeciwstawne konieczne, żeby wszystko we wszechświecie funkcjonowało, coś wynikało. Jeśli nie funkcjonuje, dąży do samo destrukcji. (**) Zresztą tu nam wyjdzie obwodowanie i szereg innych. Ale po kolei w numerowanych wpisach.

Pamiętajmy, że każde nowe otoczenie zmieni nas, dostosujemy się do niego ale najpierw odczuciem, umysłem, potem ciałem [to bardziej dotyczy kalekich], czy społecznie, czy kulturowo, czy miejscem, czy atmosferą itd. Tylko długotrwale kodowanie wprowadzi trwałe zmiany. To długotrwałe kodowanie  bardzo interesuje ESLN. W tym aspekcie pojęcie „human” nie istnieje. Stajemy się jak plastelina formowana informacjami. Produktem do modyfikacji.
Ale że „human” chcemy być, słowo „produkt” jest wypierane społecznie, to potrzebujemy wskoczyć na poziom Nowej Nauki, która obie rzeczy swoją polityką wyjaśni. Zapewnić sobie warunki stałe, trwałe i przenośne. Tak by w przyszłości, gdy Ziemia nie będzie się nadawała do zamieszkania, opuścimy ją zachowując siebie, ale zmodyfikowanych na bazie nowej technologii.

Brzmi to jak SF, ale nie jest. To bardziej poznanie siebie jako produktu, nowa skala i punkt patrzenia, przebudzenie jednostek i teraz, czy te jednostki mają moc ? Tutaj na pomoc przyjdzie nam Ziemski Kwant, który jak rozsiewa ziarna roślin, tak samo rozsieje informacje. Zobaczymy.
Natura jest cudowna, a system nas konstruuje. Da nam to, czego chcemy, ale są zasady. Albo wyginiemy, bo bez zrozumienia informacji i kodowania, bez porozumienia, nie podołamy żadnej technologi, ona nas zje. A sami się nie obronimy.
(*) Drzewko bonsai bez przycinania i pielęgnacji rozrośnie są na powrót w wielkie drzewo. Dopiero zmieniając genetyczne ewolucyjne kody zachowamy nowe własności. Wszystko powraca do macierzy, chyba że zmieniamy macierz.
(**) Erwin Laszlo pisze ” Ponieważ grawitacja powoduje zagęszczanie się materii międzygwiezdnej, a siły jądrowe i elektromagnetyczne dzięki zasadzie wykluczenia wytwarzają niehomogeniczne struktury atomowe, sama natura rzeczywistości popycha ją ku budowaniu systemów, a nie ku równomiernemu rozpraszaniu materii czy zagęszczaniu jej  w bezpostaciowe bryły”.

 

COFNĄĆ SIĘ,  BACK

[w opracowaniu, ewaluacja projektu]
Teraz jak już wiemy, że wszystko jest stanem kwantowym, od Ziemi, aż do Bozonów, wszystko ma Pole Wirowania, czyli Pole Magnetyczne, jest to zapisujące pole, generuje zdarzenia, stan, wszystko widzialne jest „zahibernowaną” energią, informacją, obrazem, wszystko niewidzialne jest do uformowania poprzez kodowanie itd. Musimy się nieco cofnąć, aby to ogarnąć.
Człowiek jest Kwantem Energii, ale już jego odcięta ręka nie. Ona nadal posiada własne Pole Informacji w Polu Magnetycznym, to pole rozkłada 'odpad”.  Ale już nie jest zdolna do przechowywania i generowania informacji. „Z prochu powstałeś w proch się obrócisz” – czy to dobrze rozumiemy?
I podobnie każda wycięta, poćwiartowana część natury – nie jest zdolna do kodowania. Pojedyncza tak. Takie przypisywanie własności wycinkom natury nie doprowadza nas do nowych technologii. Jest jakimś dziwnym procesem prymitywnego poznawania.
Antygrawitacja w pojęciu ESLN to proces natury.
Naturalne kodowanie nie zaistnieje bez „mózgu”…. A mózg można zbudować. I tutaj ćwiartowanie niesie jakieś wskazówki.
Człowiek żyje jeszcze bardzo długo bez kończyn, bez fragmentów narządów, żyje nawet bez twarzy, bez elementów ciała i budowy, ale tylko dotąd dokąd steruje nim z otoczeniem jego mózg. Człowiek może być bezwładnym ciałem, ale nadal mózg „daje życie”.  Informacja musi płynąć obustronnie. Człowiek jest tworem natury, ożywianym przez otoczenie. Ożywionym poprzez hierarchię zależności. Z większego tworzy się mniejsze. I odwrotnie z mniejszego tworzy się większe. Obustronna zależność. (database). Bez mózgu nie ma człowieka, tylko „zlepek energetyczny”.
Podobnie nie istnieje „kwant” jakim operuje obecna Nauka. Istnieje wycinek, nośnik. Kwant to forma natury „żywej”.
Przypisywanie własności natury, to proces po pierwsze powtarzalności, tworzenia nowego mózgu (nazywanie go sztucznym byłoby mylące), bo każda powtarzalność UCZY. Zakodowuje nowe ścieżki informacji. To najistotniejszy aspekt funkcjonowania. Pierwsze sygnały życia to odbiór otoczenia, rozeznanie, potem zaczyna się formowanie, poprzez trwałe zapisywanie, ale potem warunki zewnętrzne się zmieniają i tak następuje ewolucja.
„Autonomiczne systemy sterujące” to samouczące się twory zbudowane przez człowieka. Ale nie jest to natura tylko obraz mechanizmów jakimi dysponujemy, a które poznajemy dopiero teraz (ćwiartując) i dzięki nanotechnologii.  Widzimy jak szybko może się uczyć komputer.  Mózg ludzki to komputer doskonały. Współgrający z wieloma instrumentami jakie posiada ciało. Ale również dający sobie radę bez tych instrumentów, bo one są nam tylko potrzebne tutaj w Ziemskich warunkach.
Oczywiście to znów uproszczone informacje, ale powoli.
Rozumiemy teraz czym są Kwanty Energii. I że cięcie ich na mniejsze kawałki „nie istnieje”, to tylko taka zabawa w eksperymentowanie, mająca początek w prymitywnych korzeniach. Dziecko myśli, że jak potnie lalkę to się „czegoś” dowie. Dlatego nie istnieją atomy z których jesteśmy zbudowani. Nowa technologia chce wykorzystywać białka jako zasilanie wyświetlaczy OLED. Tylko że wszystko wycięte z natury jest już w rękach Kwantu Ziemskiego. Ulega jego Prawom.  Sterowanie następuje hierarchicznie.
Chcąc naturalnie kodować, aby uzyskać zależność, będziemy poznawać zasady działania tej naturalnej hierarchii. Bo ona jest grawitacją. A chcąc dokonać czegoś co będzie naturalną antygrawitacją – potrzebujemy mózgu, który się będzie porozumiewał z Polem mu przypisanym.
Jesteśmy po za całym obszarem agresywności! W ogóle nie dotykamy aspektów, ludzkich typu, siła, moc, opór, wybuch, itp.
Poruszamy się tylko w obszarach INFORMACJI, POROZUMIEWANIA, SKALI.

Rozdział 26

BETWEEN SYSTEM OF „BRAIN” ENCODING!

Patrzmy na rysunek:  To nie jest mózg, to nie jest białko, to nie jest układ pokarmowy, to nie jest Fala. To jest system kodowania i przetwarzania informacji – jako twór materialny. Taka oto konstrukcja.

Dlaczego? To się okaże. [Kształt generuje się na czas potrzebny kodom na przemodelowanie się w produkcję].

Odczuwanie i umiejętne posługiwanie się założeniem – że używamy informacji – owocowało pierwszymi pracami nad projektem ESLN: „between substance and emotion is human brain”. Powracają w trakcie badań jak bumerang. [Informacja nadawana zawsze jest zwrotną] Informacja poszerza krąg. Rośnie by osiągnąć CEL. Pytanie czy informacjami kodujemy, czy tylko odczytujemy?

Wszystko ma jakiś sens i kontynuację zawsze, ale trzeba wytrwać w postanowieniach i kontynuować pracę badawczą, która zawsze musi zmieniać nasz sposób patrzenia, myślenia – nauka to nie nasze „ja” i „ego”. To założenia i postępowanie konsekwentne.
Przełom jest wtedy widoczny, gdy przestaniemy używać wyuczonych nazw ograniczających jakiekolwiek poznawanie i widzenie Świata swoim indywidualnym przetwornikiem – mózgiem. Gdy stajemy się otwarci. To jest wręcz makabryczne jak zamykamy własny świat postrzegania, przez przemądrzałość! Nie mówię o złej fizyce. Ale spotkałam fizyków przemądrzałych i dlatego nie potrafią powiedzieć „całe życie się myliłem”, to tylko i aż ta blokada.

[Dlatego ESLN na tym etapie jest projektem wolnym].

Na rysunku mamy trzy elementy w rożnej skali, odpowiedzialne za funkcje 'zmienne”. To znaczy zależne od tego, co się dzieje zmiennego dookoła w otoczeniu organizmu i od tej informacji zależy dalsze działanie organu czy składowej organizmu na obrazku. Jeśli np. wdychamy to samo powietrze w jednej skali to organ nie musi myśleć, bo on wykonuje zadanie nadrzędne. Jeśli serce ma pompować to pompuje całe życie, nie musi myśleć. (Tutaj nie mają znaczenia skład zmienny, bo zawsze muszą być te same i tak samo dostarczane dane, to podstawa, jeśli są inne to nie serce i nie płuca je regulują, nie „pompy, rozdrabniarki i maszyny. Przykłady te najlepiej obrazują nowy trop myślowy). Mechanika jest inaczej regulowana. Odpowiada za to kosmiczny rytm.

Lecz gdy warunki się zmieniają!, ( upodabniamy, te 4 obrazki do postaci informacji przetwarzanej, choć to bardzo uproszczone myślenie, real jest bardziej skomplikowany) – są to elementy budowli, (w budowli) – wyglądają systemowo bardzo podobnie. Są długie, poskręcane bo upchane w dziwnej powierzchni. Ich kształt upchania po za długością, nie ma większego znaczenia. Kształt nie ma znaczenia, znaczenie ma funkcja analizy. Ważna jest długość, bo to droga „kodowania”, czas przełożenia potrzebny na analizę procesu, odczytywanie i przetwarzanie.  Przestańmy nazywać mózg „mózgiem”, a zobaczymy o wiele więcej.
To system transferu plików, zapisywania impulsów, obrazów, przetwarzać kodów jakie docierają z zewnątrz i mają przełożenie na funkcjonowanie kwantu – czyli ciebie. Te elementy – są to systemy DECYZYJNE. Ona mają działać tak a nie inaczej, ale dostarczane dane z zewnątrz są zmienne. Zatem musi ich kształt być drogą transformacji kodów.

Charakteryzują te systemy decyzyjne – zmienne Informacje docierające z otoczenia, mogą być całkowicie różne, zatem nie można stworzyć jednolitego systemu przetwarzania; taki system będzie NIEZALEŻNY! On ma się przełożyć na wspomaganie funkcji organizmu. Musi odczytać dane zmienne. Począwszy od rożnych składników pożywienia, zależnego od zmian klimatu. Dalej mamy przeszkody na drodze jakie są sygnałem dla mózgu, inne kwanty/ludzie, zmienne środowisko, przeszkody pod nogami, etc – które mózg przeważa na szybkie reagowanie, a dalej już mamy proteiny, które sobie radzą z materiałem zmiennym i nowo powstającym i wspomagają inne funkcje organizmu, i etc. Zatem muszą szybko mutować.  Musi istnieć mózg w mózgu hierarchicznie uporządkowany ®
To jest autonomia, przeznaczenie systemu i przełożeniowe działanie tego systemu.

Jak sobie tak przeanalizujemy tą drabinkę, rzecz wydaje się prosta, logiczna i technicznie czytelna, wprost dla adaptacji technologicznej jaką dzisiaj konstruujemy. Pewne procesy muszą przejść określoną drogę.Problem w tym, że „życie” to ta nieskończona ilość przełożeń funkcji. A roboty mają ich znacznie mniej. Dojdziemy do obwodowania.

Skala to wskaźnik, który naprowadza na właściwe tory myślowe. Nieużywana przez dzisiejszą fizykę, a podstawowa. Do tego dodajemy Teorię Obrotu (wirowości ), Teorię Pionu (wzrostu) i nie zapominamy o Polu Elektromagnetycznym jako wykonawcy, który nosi przesłaną informację i mamy stałą wytyczną. I wszystko staje się prawie proste. Wymaga tylko lepszych specjalistów niż ja Marlena, ja wyprowadzam tylko projekt, ale go nie zbadam laboratoryjnie to nie rola dla mnie. Problemem jest nieużyteczna stara fizyka i jak się okazuje fatalnie błędna.

http://marlenawitek-esln.blogspot.com/2014/03/esln-prekursor.html

Zadanie nowych technologii, polega na tym, żeby przeskoczyć skalę. Nie od A poprzez B, C, D do Z. Ale od A do Z. Czyli coś czemuś musimy zabrać (w uproszczeniu).
Nie tylko ESLN postrzega świat mechanicznie. To miłe.
http://nanotechnologytoday.blogspot.com/2007_08_01_archive.html

 

 

[Dlatego ESLN na tym etapie jest projektem wolnym]. Dopóki nie przejdzie ewaluacji, nie może być nieomylny. Ale gdy informacje się zaczną sprawdzać i być wynikowe dla CELU konstrukcyjnego, powiemy, że projekt jest genialny. Bo to się sprawdzi, zaadaptuje, da rozwiązania.  Przełoży się na waszą pracę. Dlatego nie wolno nic blokować. Fizyk nie może wyśmiać studenta! Nie wolno mu być panem i władcą na uczelni. On nie ma własnej madrości, ale powielił to czego go nauczono w dzieciństwie, a dzisiaj mamy nowych geniuszy. Dlatego, że zmieniła się wiedza, poziom, zasób, jakość, to są nowości jakich nie było 60 lat temu. Ale to jest wasza walka, a nie tego projektu. Bo to projekt inżynieryjny, a tu cenne są wszystkie nowe informacje, bo projekt ma się zbudować. Fizycy nie budują nic, po za własnym podwórkiem wypłat i emerytur. Za co? Za to, że są na stanowiskach. I sami mi powiedzieli z uśmiechem na ustach że „oni już rewolucji nie zrobią, bo nikt im za nią nie zapłaci” – zacytowałam! ] A kraj zamiast wzrastać na nowej wiedzy, upada z powodu blokad takich lobbystów. No cóż… zagranica się umocni, bo starszym panom się nie kalkuluje. Złość mnie bierze. Bo sukces jest pod samym nosem.  Przy okazji dygresja w obrazku poniżej:

419179_434730149897374_594258913_n