NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEXT PROGRAMMING AND ENCODING OF MAGNETIC FIELD, ESLN VEHICLE AND CONNECT TECHNOLOGY

Dlaczego powstał projekt ESLN jako ujednolicona platforma fizyki informacji? Oto odpowiedź:
Norbert Wiener  1894 – 1964 Profesor matematyki z Massachusetts Institute of Technology często wyrażał pogląd, że daleko posunięta specjalizacja w jednym kierunku przeszkadza wymianie poglądów między technikami różnych specjalności. W wyniku tego w nauce powstają luki.
Ta platforma ESLN jest doskonałym narzędziem, które weryfikuje dotychczasowe specjalizacje, dlatego daje miarodajny wynik i wyraźnie mówi w co się błędnie inwestuje, a co nas wszystkich łączy. Wskazała błędy stosowane jako założenia. Konfrontacja kilku jednostek, fizyka potrzebna by zrealizować projekt i brak odpowiedzi jakich nie dostarczało lobby naukowe wszystko to stało się wymuszeniem niezależnego procesu badawczego. Z zaskakującym rezultatem. Skok naukowo-technologiczny musiał pojawić się z „zewnątrz”. To nowe myślenie, niezależne i konstruktywne ściśle pod cele gospodarki globalnej i cyfryzującej się.

———————————————————————————————————————————————

„He who knows the secret of sound, knows the mystery of the whole universe.”Hazrat Inayat Khan

Alpha waves in the human brain are between 6 and 8 hertz. The wave frequency of the human cavity resonates between 6 and 8 hertz. All biological systems operate in the same frequency range. The human brain’s alpha waves function in this range and the electrical resonance of the earth is between 6 and 8 hertz. Thus, our entire biological system – the brain and the earth itself – work on the same frequencies. If we can control that resonate system electronically, we can directly control the entire mental system of humankind.
Nikola Tesla

The commander is a pillar of state maintenance. If it is multi-talented that the State will be strong. Triumph.
„The Complete Art of War” Sun Tzu, Sun Pin.

„The magnetic momentum generated by the spin of quantized particles is likely to create information-carrying vortices in the cosmic plenum that interfere as torsion-wave interference patterns.”
By Ervin Laszlo

“There is thus this completely decisive property of complexity, that there exists a critical size below which the process of synthesis is degenerative, but above which the phenomenon of synthesis, if properly arranged, can become explosive, in other words, where syntheses of automata can proceed in such a manner that each automaton will produce other automata which are more complex and of higher potentialities than itself“. ~ John von Neumann

„Cóż, w nauce przypadek to nie najlepsze wytłumaczenie. Mówiąc, że coś ma określone właściwości przez przypadek, w istocie niczego nie wyjaśniamy. Przyznajemy jedynie, że nie potrafimy powiedzieć nic więcej. Inaczej sprawy się mają, gdy mamy teorię, która wskazuje prawdopodobieństwo zajścia określonych zjawisk. To już jest nauka. Klasycznym przykładem takiej teorii jest mechanika kwantowa. Przyglądamy się np. atomowi uranu, który rozpada się na naszych oczach. Dlaczego tak się dzieje? Prawidłowa odpowiedź brzmi – przez przypadek, ale mamy dobrą teorię, która wyjaśnia to zjawisko i sposoby by sprawdzić jej trafność”
By Paul Davies

„Dzisiaj stajemy przed inną nieskończonością: przed nieskończenie złożonym. Tym razem jednak brak nam instrumentu badawczego. Pozostaje jedynie umysł ludzki, inteligencja i logika bezbronne wobec ogromnej złożoności życia i społeczeństwa”
By Joël de Rosnay w Makroskop 1975r.

„Nie można zaufać żadnemu sposobowi rozumowania czy postępowania, choćby i najstarszemu, jeśli się go nie wypróbuje.” (Henry David Thoreau, amerykański poeta i filozof z Klubu Transcendentalistów)

„Jeśli maszynerię przyrody oświetli się odrobiną obserwacji i myśli – można zobaczyć jak działa”. P.J. O’Rourke biografia Bogactwa Narodów Adama Smith’a

„Jeśli stracimy „radość tworzenia” (odczytywania Natury), możemy pakować manatki, bo wtedy już niczego sensownego nie odkryjemy”. Peter Jakubowski

 

——————————————————————————————————————————————————————

Dowiemy się w trakcie procesu badań ESLN o wielu „błędach” starej niestosownej fizyki na jakiej próbujemy wznosić nowe technologie informatyczne i cele. Nauka od przeszło 50 lat się nie rozwinęła, projekty tkwią w martwych punktach, gospodarka spowalnia. Natomiast ideologie rwą się naprzód. Nie da się ich zrealizować używając kompletnie nieprzydatnej fizyki tak klasycznej, jak i kwantowej. Nanotechnologia dająca super wrażliwe materiały, nie posiada  wiedzy o naturalnym mechanizmie transportującym informacje kodowe, jakie nas tworzą w naturze. Dopiero ESLN to zdefiniowało. Hierarchię systemów, warstw kolejnych jakie nas tworzą i obwodują.

Ten rozłam spowodował fikcję marketingową, rozjazd zasad ekonomii opartych na produkcji. Oczywistym błędem jest to, że ile funkcji i stanów kwantowych (zdefiniowanych funkcji) różnej skali (obiektów, materii), tyle także będzie fizyki ich zachowań względem siebie i otoczenia, a nie dwie fizyki jak dotychczas uznawano. Jeśli nie ma fizyki, to jak może następować produkcja i ewolucji gospodarki ku wzniosłym projektom? Jeśli nie znamy mechanizmu jaki nas spaja, tworzy nasze funkcjonowanie nazywane „życiem” – to jak można programować to życie? jak można tworzyć A.I? A gospodarka robi to cybernetycznie już. [Jakoś].  Potrzeba fizyki informacji zrodziła się automatycznie jako wynik potrzeby.

PKB przestaje funkcjonować. Mamy tego dzisiaj obraz i wielką różnicę nielicznych miast rozwijających się technologicznie i informacyjnie [Szwajcaria] w Europie i nadal nierozwiniętych jej pozostałych rejonów. Buduje się hierarchia dysponująca narzędziami definiującymi nas do postaci wirtualnej. Natomiast platforma fizyki informacji zrodziła się automatycznie jako potrzeba korekty tych błędów, platforma pod te cele, platforma pod normy jakie trzeba zdefiniować. Celem fizyki informacji jest uwolnienie się wprost do gospodarczego wzrostu, ale nie jest to kreacja 'trzeciej fizyki’, bo tu mamy niezależny produkt, nowe założenia, potrzebne i konieczne. To platforma na jakiej będą określane fizyczności materiałów w otoczeniu zmiennym, materiały definiowane kodowaniem, obwodowaniem, podłączeniem i synchronizacją. Na tym to polega.

Zmniejszając „świat”, zaczęliśmy w nim operować zerami i jedynkami, a programy komputerowe tworzą obrazy. Ziemia to informacyjny awatar do sterowania i kontrolowania. Takim oprogramowaniem w naturze jest nasze otoczenie, a my jesteśmy w nim zobrazowaną funkcją złożoną. W przełożeniu należy szukać rozwiązań i definicji, naśladując bilansujące nas oprogramowanie, aby wprowadzać kolejne procesy na szczeblu techniki. Nie ma dzisiaj użytkownika, miasta, aglomeracji, kraju – bez odniesienia globalności. Istniejemy globalnie. Musimy mieć globalny program „ładu”. Skala się zmieniła, jedna informacja zmienia świat.

Nie sterują nami tylko bioprądy na mięśnie, ale steruje nami niewidoczne POLE INFORMACJI, czyli pole magnetyczne złożone. Mechanizm jaki definiuje kody do postaci zobrazowanej funkcji. Jesteśmy produktem mechaniki kodowania i taką samą mechaniką jest nasza.. inteligencja! Powstajemy na wzorze Teorii Rotacji informacji hierarchicznie rozrządzanej w obiegu tego pola, na zapisach utrwalanych i zobwodowaniu. Tak pracuje i temu służy w swej budowie pole magnetyczne [Pole magnetyczne, to w ogóle nazwa umowna. Bo jest to informacyjne pole zapisujące]. Pole magnetyczne transportuje kody, z kodów się definiujemy! Te obrazy stają się 'fizyczne’, gdy ciało ludzkie się do nich przyzwyczaja – SKALA. To nam ukazało skalę najmniejszą świata, jaką możemy zrozumieć w tej chwili ewolucji naukowej czyli nano i mniejsze, t0 wszystko czym jesteśmy „namacalnie” jest informacją skwantyzowaną do postaci obrazu, przypisaną dokładnie tej planecie [temu kwantowi, czyli zdefiniowanemu obiektowi w kosmosie], w tym ciśnieniu i wszyscy jesteśmy podłączeni do systemu oddychania tym samym powietrzem. Przełożenie hierarchiczne, i zobwodowanie – to najbardziej interesujący czynnik do rozpracowania. Odbieramy kody, bo taka jest nasza własna konstrukcja czytająca otoczenie, tworząca nas w tym otoczeniu. Wespół w zespół.

Tą wiedzę i te badania prowadzimy tutaj społecznie dla każdego, bo to podstawy. Przyszłość należy do programistów i informatyków, a także filozofów fizyki opierających wiedzę na fundamencie mechaniki pracy informacji kodowanej – czyli już programowanej. Dzisiaj naukowiec to programista, opiera swoją wiedzę na fizyce informacji. Na tym oprze się cała nowa gospodarka świata, bo ten model daje wyniki wzrostowe, kierunkowe. Jeśli Polacy się tym projektem zajmą, to Polacy będą najlepszymi informatykami. Ale ten projekt szuka najzdolniejszych, ale także wrażliwych wszędzie. To wiedza najważniejsza teraz, potrzebuje jej każdy wynalazek i gospodarka, jaka ma się źle.

Jako Polska nie mamy natomiast technologi tak zaawansowanych instrumentów programujących jak Amerykanie.  Wnioski zatem są oczywiste, możemy stać się równym graczem mając ofertę. Ale nie prześcigniemy potęg, jakie już mają lepsze laboratoria.

Nanotechnologia, biotechnologia, sztuczna inteligencja, cybernetyka inne – te wszystkie działy dzisiaj funkcjonują na starych założeniach niestosownej fizyki. Wszystkie potrzebują odblokowania na platformie fizyki informacji. Pole magnetyczne jest polem informacyjnym przechowującym dane o nas, to mechanizm czytniczo-transportujący i spajający – bardzo prosty w zasadach działania, ale złożony hierarchicznie. ESLN opisuje jak nauczyć się badać te systemy hierarchii, jak zacząć rozumować. My nie znamy programowania nadrzędnego, a manipulujemy oprogramowanym światem cząstek i porcji światła dzieląc je na mniejsze, separując od tej całości programowej. Z tego jest mnóstwo błędnych wniosków i konsekwencji. Nie rozumiemy inteligencji, tego mechanizmu SELF w naturze, tego jak w sposób skalujący się informacja nas deformuje – bo dotychczasowa fizyka nie była stosowna. Nie znamy hierarchii jaka nas tworzy w systemach samoobronnych światła i informacji tworzących funkcje. Dzięki tym systemom i ustawieniom rany się goją, ciało i umysł chroni hierarchia systemów samoobronnych, bomba nie rozrywa w nieskończoność przestrzeni itp. Hierarchia utrzymuje stan równowagi.  Zasila nas przełożenie funkcji – to nazywamy potocznie „życiem”. Ale ta sama natura może nas wydeletować z powierzchni Ziemi, aby bilansować jej zasoby.

To właśnie macierz pola informacji analizuje dane o nas, chroni nas i mamy z nią kontakt „podświadomością”.  Nie jest to polem magnetycznym, ale polem separującym kwant w otoczeniu. Polem informacji. Każda postać ludzka jest wyseparowana jako definicja. Umysł ma kody, ciało je realizuje. Prosta maszyna. „Pamięć zbiorowa”, choć to błędne nazewnictwo, stała się przyczyną konstruowania nowych narzędzi inteligentnego odczytywania danych w polu otoczenia. Kto zrobi w tym postęp, który będzie kontrolował nasze np. sny? To co było metafizyką, stało się technicznym wyjaśnieniem, sa instrumenty by manipulować umysłami poprzez pole informacji.

Kodowy świat nie jest widzialny, ale odczytywany jest z powodzeniem umysłem, gdy znamy założenia i zasady, i każdy z nas ma do niego dostęp, póki co jesteśmy najdoskonalszymi maszynami. Ale nie wiemy jak zaawansowane są technologie wojskowe. Ale nie może istnieć rozłam wiedzowy między wojskowym światem badań, a społeczną gospodarką. Dzisiaj ta wojskowa wiedza ma platformę fizyki informacji wraz z ESLN, ma służyć temu, aby wdrażać projekty oficjalnie, napędzając gospodarkę i bankowość. Tworzyć produkcję pod nowe wspaniałe cele. Rzeczy utajniane są z tego powodu, że nie opierają się na znanych dowodach, ale na eksperymentach. Zatem nie można ich wprowadzać na drogę edukacji. Lecz z fizyką informacji, militarność zaczyna mieć inne oblicze. Zrozumiecie jak przestudiujecie projekt. 

Nauczycie się w ESLN jak się mechanizmem posługiwać. Ci, którzy nie odczują własnym talentem pola informacyjnego, mają założenia techniczne, które im ułatwią rozumienie tego mechanizmu. Wystarczy luz. Informacja nadawana jest zawsze zwrotną, należy właściwie kodować się na cel. Jest to prawo rotacji i wyniku. Nie ważne ile membran cię tworzy – ważna jest twoja wynikowa funkcja, definicja celu i proces prowadzenia (sprzężenie zwrotne). To ten mechanizm cię przesuwa w układzie współrzędnych, umysł to napęd dosłownie kodowy.

Kodujmy i obserwujmy.

Czas jest tym, co potrzebuje świat kodowy, aby się w ogóle realizował, był i trwał. Dlatego musimy przechodzić procesy. Nie mamy na czas wpływu w naturze, dlatego pokonujemy czas, tworząc technologie przełożeniowe. Nie rządzimy systemami kodowania, nie znamy jeszcze tego mechanizmu, dlatego potrzebne jest laboratorium rozpoznawania systemów w hierarchii, od tego trzeba zacząć. Wszystko wyjaśnia ten projekt/proces. Nasza postać funkcji to przełożenia kodowe. Zespala nas właśnie skala wszechświata i systemów, dlatego skala w ogóle jest. Dlatego poruszamy się wraz z całością. Jesteśmy wynikiem. Genialne założenia ESLN pomogą wam w badaniach.

Podążamy ku nośnikom zapisów, dzięki którym to wszystko co wokół nas jest, istnieje i replikuje w cyklach powtarzalnych na wzorach zapisanych czyli utrwalonych. To jest istotą. To mamy rozpisane w projekcie, trudno temu zaprzeczyć, a badania dadzą zaskakujące konkretne wnioski do zastosowań. 'Podświadomość’ nas prowadzi, bo jest ona mechanizmem wynikowym zdarzeń. To dosłownie mechanika zarządzania informacjami w obiegu.

MARLENA WITEK –  AUTORKA/NARRATORKA